Til hovedinnhold

Mal for instruks for Generalsekretær/ Daglig leder

Det er nyttig å formalisere myndighet i organisasjonen. Dette kan gjøres ved bruk av instrukser. Dette er LNUs generalsekretærinstruks. Denne tas opp til behandling av styret en gang i året. Ikke nødvendigvis for å gjøre endringer, men for at styret skal ha et bevisst forhold til innholdet i instruksen.