Til hovedinnhold

Medarbeidersamtale- Generell mal

I denne malen finner du en omfattende veiledning for gjennomføring av medarbeidersamtaler. Malen hjelper ledere og medarbeidere å strukturere samtalen slik at den blir både målrettet og konstruktiv. Den dekker viktige temaer som karriereutvikling, prestasjoner og måloppnåelse, samt forventninger for fremtiden. Dette verktøyet er utformet for å styrke dialogen mellom medarbeider og leder, og sikre at begge parter har en klar forståelse av mål og forventninger.