Til hovedinnhold
illustrasjonsbilde av bøker: organisasjonsutvikling er viktig for at organisasjoner skal fornye seg og stadig bli bedre.

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling er viktig for å fornye seg og bli stadig bedre på ulike felter. Vi har samlet ressurser her.

Ekstern ressurs External link

Gratis veileder for økt deltagelse i frivilligheten

Veilederen forteller om økt deltagelses betydning for å forebygge ensomhet, utjevne sosiale forskjeller. Det står om barrierer for deltagelse, og hvordan du kan bidra til å bygge ned disse. Veilederen er tilpasset mange ulike roller i frivilligheten og samfunnet for øvrig.

Ekstern ressurs External link

Gratis verktøy for rekruttering av nye deltakere og aktive medlemmer

Mange organisasjoner ønsker å vokse og få flere medlemmer, men synes det er vanskelig å nå ut til de som ikke kjenner til organisasjonen fra før av. Vis frem hva organisasjonen din gjør på Ungfritid.no, for nye som kunne tenke seg å engasjere seg i deres sak.

Ekstern ressurs External link

Gratis verktøy for rekruttering av nye frivillige

Trenger din organisasjon flere frivillige og tillitsvalgte? Bruk det nasjonale verktøyet Frivillig.no for å rekruttere nye til organisasjonen!

Nettkurs External link

Hvordan hindre at aktive medlemmer sliter seg ut

I dette kurset lærer du om hvordan sette grenser, mestre stress og skape en organisasjonskultur som bygger bærekraftige engasjement.

Ekstern ressurs External link

Webinar: hvordan møte og inkludere flyktninger

Er dere usikre på hvordan dere skal gå frem, og hvordan dere kan møte nye deltakere som ofte har svært sterke opplevelser i bagasjen? Har dere spørsmål om hvordan dere kan forberede og ta vare på egne frivillige i denne prosessen? Barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk har holdt digitalt kurs om disse spørsmålene. Her kan du se opptak av kurset.