ForsidenKontakt

Kontakt

Finn kontaktpersoner i LNUs sekretariat og styre.

Epost: lnu@lnu.no
Telefon: +47 23 31 06 00
Sentralbordet har nå redusert åpningstid fra 10:00 til 14:00.

Pressehenvendelser

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
Kolstadgata 1, 0652 Oslo
Org. nr. 971 435 739

Du finner en oversikt over styret i LNU her, og ønsker du å finne kontaktpersoner i våre medlemsorganisasjoner kan du se gjennom denne databasen.

Vår logo kan lastes ned herfra

OBS! Kontakt med organisasjonsrådgivere for støtteordninger må gjøres på e-post fram til ekstraordinære tiltak ifm. koronautbruddet er avsluttet.

Sekretariatet

Topp