ForsidenKoronainformasjon til våre medlemsorganisasjoner

Illustrasjon: Jarand Ullestad, LNU

Koronainformasjon til våre medlemsorganisasjoner

LNU er opptatt av å gi våre medlemsorganisasjoner gode råd og støtte i forbindelse med koronavirussituasjonen. Vi jobber også politisk for å sikre barne- og ungdomsfrivilligheten gode vilkår og forutsigbarhet i tiden som ligger foran oss.  

Siden ble sist oppdatert 25.august  

Om regjeringens nyeste anbefalinger:

Regjeringen fortsetter gjenåpningen av samfunnet og går til tredje trinn i gjenåpningsplanen. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand.

En full oversikt over de nye tiltakene finner du her

LNU tar koronasituasjonen alvorlig og råder våre medlemsorganisasjoner til å følge rådene og retningslinjene helsemyndighetene kommer med. LNU kan ikke gi helsefaglige råd, men vi jobber med å bistå organisasjonene med å håndtere konsekvensene av koronasituasjonen.

LNU kartlegger hvordan situasjonen påvirker barne- og ungdomsorganisasjonene, og jobber politisk for å begrense de praktiske og økonomiske konsekvensene.

Sommerleir og sommeraktiviteter:

Informasjon på denne siden gjelder fritidsaktiviteter for barn og unge. For informasjon om sommerleir les mer her.

I samarbeid med Frivillighet Norge har vi skrevet en veileder for smitteverntiltak i frivilligheten. Versjon 3.0 av veilederen i pdf-format er lagt ut 5. november. Digital veileder på nett er alltid oppdatert.

På denne siden finner du oppdatert informasjon og råd om koronasituasjonen for barne- og ungdomsorganisasjonene. Om din organisasjon har spørsmål om håndtering av koronavirussituasjonen eller innspill til LNUs arbeid, kan dere ta kontakt på korona@lnu.no

Spørsmål og svar

Smitte i forbindelse med aktivitet! - Hva gjør vi?

Hvis det oppdages smitte etter en aktivitet må kommunen man befinner seg i kontaktes. Din aktivitet er ikke den første som har hatt koronasmitte. Kommunene har gode rutiner for smittesporing og tiltak som kan settes i gang for å forhindre at smitten sprer seg mer. Hvis dere ønsker veiledning eller hjelp fra oss i LNU, er det bare å ta kontakt med oss.

Vår anbefaling:
Det er viktig at deltakerne føler seg ivaretatt. Den som er smittet, nærkontakter og øvrige deltakere. Vi anbefaler at dere er åpne om at det har vært smitte, men det er ikke nødvendig at alle som deltok på aktiviteten vet hvem som er smittet.

Hva gjelder for møter og større arrangementer?

Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.

Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

Private arrangementer

  • Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

Offentlige arrangementer 

Uten test eller koronasertifikat Innendørs Utendørs
Faste tilviste plasser Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter) Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)
Uten faste plasser Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)
Med test eller koronasertifikat    
Faste tilviste plasser 50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)  50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)
Uten faste plasser 50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter) 50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)

For mindre møter som ikke kan gjennomføres fysisk, kan nettbaserte møteløsninger (som Skype, Microsoft Teams, Google Hangouts, Zoom, etc.) dekke behovene til grunnleggende deltakelse og møteledelse. For større arrangementer som årsmøter, les egen artikkel. Når det gjelder de mindre formelle aktivitetene i tida framover oppfordrer vi til kreativitet rundt alternative, digitale løsninger. 

Frivillighet Norge har her samlet noen tips til digitale verktøy for å kunne jobbe hjemmefra. 

En del organisasjoner kan bli nødt til å avlyse eller utsette arrangementer selv om de allerede har inngått f.eks. avtale om leie av lokale. Norges Idrettsforbund har laget en veileder til juridiske problemstillinger som kan oppstå på grunn av koronavirusepidemien som kan være til hjelp i slike tilfeller. 

Vi oppfordrer også til å følge med på lokale myndigheters anbefalinger. Les også Folkehelseinstituttets generelle råd til befolkningen eller Helsenorges råd for koronahverdagen.


Testing og koronasertifikat

 

Det kreves hjemmel i lov eller forskrift for å koronateste deltakere på et arrangement. I tabellen under er det listet opp antallsbegrensinger for testing. Se også forskriften hos Lovdata her. 
Offentlige arrangementer 

Uten test eller koronasertifikat Innendørs Utendørs
Faste tilviste plasser Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter) Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)
Uten faste plasser Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)
Med test eller koronasertifikat    
Faste tilviste plasser 50 % kapasitet opp til maks 2500 personer (500 x 5 kohorter)  50 % kapasitet opp til maks 5000 personer (500 x 10 kohorter)
Uten faste plasser 50 % kapasitet opp til maks 1000 personer (500 x 2 kohorter) 50 % kapasitet opp til maks 2000 personer (500 x 4 kohorter)
Det kan oppleves svært ubehagelig og grenseoverskridende å skulle bli testet av noen som ikke er medisinsk personell. Testingen bør derfor overlates til profesjonelle aktører.

Må vi holde 1 meters avstand?

 

Deltakere på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand, både utendørs og innendørs, der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Se regjeringens gjennåpningsplan under breddeidrett, kultur- og fritidsaktiviteter.

Hva gjelder for beskyttede og fullvaksinerte?

 

Vaksinerte og beskyttede er gitt unntak fra enkelte karantenebestemmelser samt i det private rom (se helsenorge.no). Faste fritidsaktiviteter og arrangementer foregår i det offentlige rom, som skoler, kulturhus og andre møtelokaler. I det offentlige rom gjelder de samme reglene for vaksinerte som uvaksinerte. 

Det kan gjøres unntak for avstandsnormen hvis det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Se regjeringens gjennåpningsplan under breddeidrett, kultur- og fritidsaktiviteter.

Hvilke løsninger finnes for digitale møter?

 LNU har kjøpt en løsning for digital gjennomføring av større møter, hvor medlemsorganisasjoner kan betale kostpris for gjennomføringen. Les mer om å gjennomføre årsmøter i egen artikkel. 

For større møter, med krav til strukturert talerstyring, mulighet til å sende løpende endringsforslag, gjennomføre hemmelige valg, og så videre, kan LNU tilby tjenesten GoPlenumtil våre medlemsorganisasjoner. Løsningen brukes i tillegg til en videokonferansetjeneste, og ivaretar alle oppgaver i forbindelse med avvikling av, og deltakelse på, en generalforsamling (bortsett fra lyd og bilde). 

Legg inn en forespørsel her, så tar vi kontakt om gjennomføringen.

Hva skal vi gjøre med planlagte reiser?

 Innenlandsreiser kan gjennomføres. Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen. Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk. Høyt smittetrykk er kommuner med strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-19-forskriften kapittel 5A til C eller gjennom tilsvarende lokal forskrift.

Hva skal vi gjøre som arbeidsgiver?

Sekretariatene i frivillige organisasjoner er omfattet av de samme reglene og anbefalingene som andre ansatte. Blant annet anbefaler Helsedirektoratet alle arbeidsgivere som har mulighet til å tilrettelegge for hjemmekontor og fleksibel arbeidstid. Datatilsynets nettsider har informasjon om hvordan man ivaretar ansattes personvern når det kan være hensiktsmessig eller nødvendig å omtale koronasmitte eller karantene. 

Du finner oppdatert informasjon og råd til arbeidsgivere på Folkehelseinstituttets nettsider og på Arbeidstilsynets nettsider. 

Merk: lokalt tilpassede tiltak kan forekomme. Les mer på din kommunes hjemmeside om oppdatert informasjon.

Vi har søkt penger fra LNU til aktiviteter som må avlyses, hva gjør vi?

Vi vet at en del prosjekter LNU har gitt støtte til står i fare for å bli avlyst, utsatt eller endret på grunn av tiltakene som iverksettes for å begrense smitten av koronaviruset. LNU som forvalter ønsker så langt det lar seg gjøre å legge til rette for at organisasjonene får gjennomført prosjektene sine så godt som mulig, og eventuelt får dekket kostnader dere allerede har hatt for prosjekter som må avlyses.

Når det gjelder Frifond organisasjon har vi skrevet denne veiledningen om frister og bruk av midler.

Vi har vært i kontakt med Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet som har gitt oss positive svar på flere av våre vurderinger som går ut over retningslinjene. Ta kontakt med saksbehandler for den gjeldende støtteordningen om dere har spørsmål eller ønsker avklaringer.

Skal vi søke om penger til nye arrangementer?

For LNUs støtteordninger kan dere planlegge og søke om tilskudd som vanlig. Endringer oppdateres løpende på denne siden og gjennom LNUs nyhetsbrev.

Hva gjør LNU politisk?

LNU prioriterer koronavirusets følger for våre medlemsorganisasjoner høyt.

Les om våre reaksjoner på revidert nasjonalbudsjett.

Les om hvordan pandemien har rammet den unge frivilligheten

Les om våre reaksjoner på stimuleringsordningen.

Kontaktpersoner

Topp