ForsidenKoronainformasjon til våre medlemsorganisasjonerSommerleir og sommeraktiviteter: Hva vet vi nå?

Sommerleir og sommeraktiviteter: Hva vet vi nå?

Det har vært mye usikkerhet knyttet til hva man kan og ikke kan gjøre av sommeraktiviteter og sommerleir. Vi har derfor prøvd å samle de vanligste spørsmålene og gir svar på dem her.

Oppdatert 24.09.2021

Om regjeringens nyeste anbefalinger:

25.september 2021 kl 16:00 åpner Norge opp. Det betyr at frivilligheten igjen kan drive med normal aktivitet uten restriksjoner!  

 

 

Spørsmål og svar

Smitte på leir! - Hva gjør vi?

Hvis det oppdages smitte på leir må kommunen man befinner seg i kontaktes. Din sommerleir er ikke den første leiren/aktiviteten som har hatt koronasmitte. Kommunene har gode rutiner for smittesporing og tiltak som kan settes i gang for å forhindre at smitten sprer seg mer. Hvis dere ønsker veiledning eller hjelp fra oss i LNU, er det bare å ta kontakt med oss.

Vår anbefaling:
Det er viktig at leirdeltakerne føler seg ivaretatt. Den som er smittet, nærkontakter og øvrige deltakere. Vi anbefaler at dere er åpne om at det har vært smitte, men det er ikke nødvendig at alle som deltok på leir vet hvem som er smittet.

En av leirdeltakerne har fått positiv koronatest etter leir - Hva gjør vi?

Snakk med vedkommende som er blitt smittet og spør hvilke råd vedkommende har fått av smittesporingsteamet. Din sommerleir er ikke den første leiren/aktiviteten som har hatt koronasmitte. Kommunene har gode rutiner for smittesporing og tiltak som kan settes i gang for å forhindre at smitten sprer seg mer. Hvis dere ønsker veiledning eller hjelp fra oss i LNU, er det bare å ta kontakt. 

Vår anbefaling:
Det er viktig at leirdeltakerne føler seg ivaretatt. Den som er smittet, nærkontakter og øvrige deltakere. Vi anbefaler at dere er åpne om at det har vært smitte, men det er ikke nødvendig at alle som deltok på leir vet hvem som er smittet.

Hvor mange deltakere kan vi ha på leir?

På sommerleir kan man ha inntil 300 personer.
Disse 300 må deles inn i kohorter på omtrent 40 personer

Sommerleir og sommeraktivitet regnes som aktiviteter av lengre varighet, altså dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting.

De fleste aktivitetsleire/sommerleire e.l. vil ikke omfattes av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften. Derimot vil en fotballcup eller et korpsstevne regnes som et arrangement. Hvis leiren avsluttes med en cup eller en oppvisning med tilskuere (for eksempel foresatte eller andre som ikke har deltatt på leiren), vil selve oppvisningen/kampen/cupen mv. anses som et arrangement.

Må vi holde minst 1 meters avstand på leir?

Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.

Kan man blande deltakere som tilhører ulike kohorter på skolen?


Ja.

Kan vi reise? Og bruke kollektivtransport?

Ja, men rådet er å begrense bruk.

Transport til og fra aktiviteter er ofte forbundet med smitterisiko på grunn av tett kontakt. Begrens bruk av offentlig transport der det er mulig. Ved organisert transport kan de som tilhører samme gruppe sitte sammen. Se FHIs risikovurderingskjema her 

Kan vi reise til andre steder i landet? Kan vi ha deltakere fra flere ulike kommuner på samme plass?

Innenlandsreiser kan gjennomføres. Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen. Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk. Høyt smittetrykk er kommuner med strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-19-forskriften kapittel 5A til C eller gjennom tilsvarende lokal forskrift. 

Kan vi dele utstyr?


Det er tillatt med felles bruk av utstyr så lenge:  

  • Deltakerne følger hygienereglene  
  • Deltakerne oppfordres til å ikke ta seg i ansiktet 
  • Utstyret rengjøres før og etter bruk 
  • Utstyr som er svært tett til hender eller ansikt (f.eks. hansker og masker) bør begrenses mest mulig

Se FHIs risikovurderingskjema her 

Kan vi servere mat og drikke?

Ja. 

Vår anbefaling: Hvis dere skal servere mat og drikke, unngå felles servering og buffé. Server maten porsjonsvis og følg råd fra Mattilsynet om matlaging og koronasmitte. På sommerleir kan en praktisk løsning være å ha matservering separat for hver faste gruppe. Se FHIs risikovurderingskjema her  

Kan vi bruke fellesgarderober?


Ja, så lenge smittevernråd følges. 

Vår anbefaling: Legg til rette for å unngå trengsel, og regelmessig vask av overflater og utstyr som kan spre smitte, eller legg til rette for at deltakere kan skifte og dusje hjemme. Se FHIs risikovurderingskjema her  

Kan vi ha overnatting?

Ja.  

Vår anbefaling: Hvis arrangementet innebærer overnatting, bør hver deltaker ha sitt eget utstyr til dette som ikke røres av andre, og soveplasser bør tilrettelegges med minst 1 meter avstand. Se FHIs risikovurderingskjema her 

Kan vi kreve at deltakerne viser frem negativ koronatest for å bli med?

Nei.  

Det finnes ingen hjemmel for at dere skal kunne kreve dette av deltakere som skal komme på deres arrangement. Merk at regjeringen jobber med en digital løsning for koronasertifikat som kan vise testresultater. Mer informasjon om det finner du under.

Koronasertifikat og hurtigtesting

Koronasertifikat og hurtigtesting vil ikke være nødvendig for sommerleir og sommeraktiviteter. 

Arrangementer som krever koronasertifikat.
Les mer om arrangementer som krever hurtigtest og/eller koronasertifikat her. 

Veien videre

Vi befinner oss på regjeringens gjenåpningsplan trinn 3. Her kan dere lese mer om trinn 4.

Kontaktpersoner

Topp