Til hovedinnhold
Illustrasjon: Jarand Ullestad, LNU
Smittevern

Korona

LNU er opptatt av å gi våre medlemsorganisasjoner gode råd og støtte i forbindelse med koronavirussituasjonen. Vi jobber også politisk for å sikre barne- og ungdomsfrivilligheten gode vilkår og forutsigbarhet i tiden som ligger foran oss.

Dette er de nasjonale tiltakene som er viktigst for barne- og ungdomsorganisajsonene: 

 • Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper, med kontakt der det er nødvendig.
   
 • Den generelle anbefalingen om 1 meters avstand ved gjennomføring av aktivitet skal ikke gjelde dersom kontakt er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. 
 • På  arrangementer, både innendørs og utendørs, gjelder ingen nasjonal antallsbegrensning. 
 • På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet. 
 • Krav om munnbind gjelder ikke når enn sitter i et fast tilvist sete, men må vurderes av den enkelte. 
 • På arrangementer uten faste tilviste plasser videreføres kravet om at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. 
 • Det forskriftsfestes at det for alle arrangementer gjelder krav til smittevernforsvarlig drift. Det betyr at man må utpeke en ansvarlig person og opprettholde krav til hygiene, samt følge relevante standarder om smittevern. 
 • Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres.  

Råd for gjennomføring av arrangementer:   

 • Arrangører skal gjøre seg kjent med relevante standarder om smittevern og bør følge disse. 
 • Hold anbefalt avstand mellom deltakerne under hele aktiviteten eller arrangementet, når dette er anbefalt. Tenk på avstandsreglene når personer skal inn og ut av lokaler, for eksempel ved pauser og ved oppstart/avslutning av aktivitet.    
 • Bruk oversiktlige lokaler som er lett tilgjengelige og som er store nok til å følge avstandsbestemmelsene.   
 • Sørg for god nok ventilasjon i lokalet.  

Dersom man ønsker å begrense antallet nærkontakter på et arrangement kan man legge til rette for 2 meter mellom alle deltakere, eller dele deltakerne inn i mindre grupper, som holder 1 meter mellom seg innad i gruppa, med minimum 2 meter avstand mellom de ulike gruppene. 

Les mer om smittevernforsvarlig drift hos Helsedirektoratet. 

Vi anbefaler følgende for aktiviteter med risikogrupper:   

 • Legg til rette for god oppfølging av organisasjonens frivillige før og etter aktiviteten.   
 • La frivillige i risikogrupper gjøre egne vurderinger. Ønsk de som deltar velkommen, men vær også åpen for at andre ønsker å holde seg hjemme.   
 • Forbered frivillige på å at deltakere kan uttrykke oppgitthet og bekymringer knyttet til for eksempel smitte, isolering, karantene, arbeidsmarked og tanker om fremtiden.   
 • Ved en-til-en-aktiviteter, for eksempel som besøksvenn, bør den frivillige gjøre egne vurderinger av trygghetsfølelse og sikkerhet på dagen aktiviteten gjennomføres, og tilpasse aktiviteten til den enkeltes dagsform.   
 • Ved aktiviteter som gjøres i samråd med kommunen, bør kommunale retningslinjer gjelde for fysisk kontakt og private besøk.   
 • Vurder sårbarheten til personer i risikogruppen som deltar på aktiviteter eller er frivillige, inkludert personer med underliggende sykdommer og personer over 65 år.   
 • Vurder alternative aktiviteter for personer i risikogruppen, slik at deres behov for trygghet ivaretas uten at de holdes utenfor sosiale fellesskap og aktivitet   

 

Martine Tønnessen

Generalsekretær
481 78 334

Korona hotline

Hjelpelinje for koronarelaterte spørsmål