Foto: Lena Rustan Fidjestad

Tips og triks til gode webinarer og digitale kurs

I denne artikkelen finner du tips til hvordan du kan gjennomføre et godt webinar. 

 Informasjon i forkant og teknisk 

Deltagerne må i forkant få tilsendt informasjon om hvordan de logger inn på den digitale plattformen man skal bruke og møtelenken til webinaret. Det er fint om deltagerne blir bedt om å møte opp ca ti minutter før kurset. Du som kursleder bør møte opp i webinaret minst 15 minutter før det starter for å sette opp presentasjonen din og være tilgjengelig for de av deltagerne som kommer tidlig.  

Det er selvfølgelig viktig at du har alt det tekniske på plass før webinaret. Sjekk at du har god nettilkobling også videre. Det er en god ide å teste opplegget med en venn i forkant av kurset.  

Introduser deg selv og kjørereglene for kurset 

Start webinaret med å introdusere deg selv, akkurat som du ville gjort i et vanlig kurs. Deretter informerer du om kjørereglene for webinaret. Kjøreregler er viktig å sette gode rammer for kurset ditt. Her er et par anbefalte kjøreregler: 

 • Alle som deltar har på kamera 
 • Det blir mye hyggeligere om alle kan se hverandre. Og mye lettere for deg som kursholder. 
 • Alle som ikke snakker muter mikrofonen (men husk å slå den på igjen dersom du skal snakke)  Så slipper vi unødvendig bakgrunnsstøy 
 • Dersom noen skal tegne deg fordi de har en kommentar eller et spørsmål kan de gjøre det i chatten ved å enten skrive «spørsmål» eller «kommentar», så får de ordet av kursleder.  
 • (Det er mye lettere for deg som kursleder å ha oversikt over at folk tegner seg i chatten enn om de skal gjøre det ved å avbryte deg eller hverandre) 
 • Hvis noen av deltagerne opplever tekniske problemer kan de si ifra om dette i chatten 
 • Er det kun en deltager med dårlig nett som ikke ser/hører er det dessverre lite å gjøre med det. Men dersom det er mange som ikke ser din Power Point eller hører deg, er det fint å få beskjed om det   

Ta pauser ofte!

På starten av kurset bør du informere deltagerne om programmet for kurset og når det skal være pauser. Vi anbefaler 45 minutter kurs og 10-15 minutter pause hver time.  Det er ekstra viktig å ta pauser når kurset er digitalt. Folk blir slitne av å stirre inn i en skjerm og har behov for å få gått på do og hente kaffe. Dersom du ikke organiserer pauser vil deltagerne uansett ta pauser og falle fra underveis.  

Gjennomfør en bli-kjent-runde 

På starten av kurset bør du også gjennomføre en runde hvor alle deltagerne forteller hva de heter, hvilken organisasjon de kommer fra og kanskje hvilke forventninger de har til kurset. En slik runde vil skape lavere terskel for å ta ordet senere i webinaretUnder bli-kjent-runden er det nødvendig at du ordstyrer og gir ordet til en og en etter tur. Dette fordi det ikke finnes noen naturlig rekkefølge (alle ser hverandre i ulik orden på skjermen) og det blir rot og kleint om alle eller ingen snakker på en gang.

Et tips kan være å følge alfabetisk rekkefølge på navnene til deltakerne. Da kan deltakerne se i feltet «Deltakere» hvilket nummer i rekken de er. 

Aktiviser deltagerne underveis 

Underveis i kurset er det viktig å aktivisere deltagerne dine.  Bruk gjerne Mentimeter når du ber deltagerne svare på spørsmål og oppgaver underveismentimeter kan du legge inn: 

 • Multiple choice-oppgaver 
 • Kortsvar/ordsky 
 • Langsvar (250 tegn) 
 • Aksedebatt (enig/uenig) 
 • Rangeringsoppgaver og klassifiseringsoppgaver i ulike formater 
 • Bildevalgoppgave 
 • Hemmelig avstemming 
 • Quiz  

Du kan også aktivisere deltagerne på andre måter, for eksempel ved å be dem ta ordet og svare på spørsmål underveis. Vær litt obs på at det er kan være vanskeligere å få folk til å ta ordet på et digitalt kurs enn på et fysisk kursEn annen mulighet er å for eksempel sende deltagerne et oppgaveskjema på forhånd som de kan bruke til å løse oppgaver underveis i kurset 
 
Det er lurt å nevne at når man svarer i Mentimeter så er man anonym. Det senker terskelen for ganske mange.

 På større kurs kan man også bruke grupperomfunksjonen for å dele opp i mindre grupper. Dette kan senke terskelen for å prate høyt, og hver gruppe kan oppsummere det de snakket om i plenum når alle er tilbake til hovedrommet.

 

Ikke gå over tiden 

Selv om det er et nettkurs, eller særlig når det er et nettkurs, er det viktig at man ikke går over den tiden som er satt av til kurset. Det kan derfor være et godt tips å selv sette av litt ekstra tid etter kurset (ca 30 min)  og si at kurset slutter ved avtalt tidspunkt, men hvis det er noen som ønsker å være igjen etter dette så har du en halv time til rådighet til ekstra spørsmål som man ikke rekker i løpet av selve kurset.  

 

Topp