ForsidenKoronainformasjon til våre medlemsorganisasjonerSommerleir og sommeraktiviteter: Hva vet vi nå?

Sommerleir og sommeraktiviteter: Hva vet vi nå?

Det har vært mye usikkerhet knyttet til hva man kan og ikke kan gjøre av sommeraktiviteter og sommerleir. Vi har derfor prøvd å samle de vanligste spørsmålene og gir svar på dem her.

18.06.2021: Vi oppdaterer informasjonen fortløpende i dag.

Vi befinner oss nå (20.06.2021) i trinn 3 av regjeringens gjenåpningsplan, og LNUs korona-veileder på nett vil alltid være oppdatert.   

Regjeringen har signalisert at de vil skåne barn og unge fra de mest inngripende tiltakene, og at barn og unges fritidsaktiviteter har en egenverdi. Derfor finnes det egne regler for denne gruppen.  

Den oppdaterte informasjonen fra FHI kan leses her.

Spørsmål og svar

Hvor mange deltakere kan vi ha på leir?

En leir telles ikke som et arrangement.  
På sommerleir kan man ha inntil 300 personer.
Disse 300 må deles inn i kohorter på omtrent 40 personer

Må vi holde minst 1 meters avstand på leir?

Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.

Kan man blande deltakere som tilhører ulike kohorter på skolen?


Ja.

Kan vi reise? Og bruke kollektivtransport?

Ja, men rådet er å begrense bruk.

Transport til og fra aktiviteter er ofte forbundet med smitterisiko på grunn av tett kontakt. Begrens bruk av offentlig transport der det er mulig. Ved organisert transport kan de som tilhører samme gruppe sitte sammen. Se FHIs risikovurderingskjema her 

Kan vi reise til andre steder i landet? Kan vi ha deltakere fra flere ulike kommuner på samme plass?

Innenlandsreiser kan gjennomføres. Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen. Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk. Høyt smittetrykk er kommuner med strenge lokale tiltak regulert gjennom covid-19-forskriften kapittel 5A til C eller gjennom tilsvarende lokal forskrift. 

Kan vi dele utstyr?


Det er tillatt med felles bruk av utstyr så lenge:  

  • Deltakerne følger hygienereglene  
  • Deltakerne oppfordres til å ikke ta seg i ansiktet 
  • Utstyret rengjøres før og etter bruk 
  • Utstyr som er svært tett til hender eller ansikt (f.eks. hansker og masker) bør begrenses mest mulig

Se FHIs risikovurderingskjema her 

Kan vi servere mat og drikke?

Ja. 

Vår anbefaling: Hvis dere skal servere mat og drikke, unngå felles servering og buffé. Server maten porsjonsvis og følg råd fra Mattilsynet om matlaging og koronasmitte. På sommerleir kan en praktisk løsning være å ha matservering separat for hver faste gruppe. Se FHIs risikovurderingskjema her  

Kan vi bruke fellesgarderober?


Ja, så lenge smittevernråd følges. 

Vår anbefaling: Legg til rette for å unngå trengsel, og regelmessig vask av overflater og utstyr som kan spre smitte, eller legg til rette for at deltakere kan skifte og dusje hjemme. Se FHIs risikovurderingskjema her  

Kan vi ha overnatting?

Ja.  

Vår anbefaling: Hvis arrangementet innebærer overnatting, bør hver deltaker ha sitt eget utstyr til dette som ikke røres av andre, og soveplasser bør tilrettelegges med minst 1 meter avstand. Se FHIs risikovurderingskjema her 

Kan vi kreve at deltakerne viser frem negativ koronatest for å bli med?

Nei.  

Det finnes ingen hjemmel for at dere skal kunne kreve dette av deltakere som skal komme på deres arrangement. Merk at regjeringen jobber med en digital løsning for koronasertifikat som kan vise testresultater. Mer informasjon om det finner du under.

Koronasertifikat og hurtigtesting

På pressekonferanse 05.05.21 ble det lagt frem en plan om å øke antall deltakere på utendørs arrangement hvis man benytter seg av testing og/eller koronasertifikat.   

Regjeringen jobber med en digital løsning for koronasertifikat som skal vise om du er vaksinert og resultat fra koronatest. Planen er å lansere en verifiserbar versjon av sertifikatet, altså en som ikke kan forfalskes, i starten av juni som kan tas i bruk i Norge. I slutten av juni er det planlagt en versjon som er i tråd med EU-krav og kan brukes utenlands. 

Det er ikke avklart hvilken informasjon i koronasertifikatet som skal kunne gi tilgang til større arrangementer. Blant annet er det uklart om gjennomført koronatest skal gi flere muligheter eller ikke. Det var heller ingen informasjon om hvordan arrangører kan ta i bruk hurtigtesting.  

LNU er i dialog med Kulturdepartementet og helsemyndighetene om disse problemstillingene. Vi har blant annet gitt innspill om at tilgangen til tiltak som gjør det mulig å ha større arrangementer må være enkel, og at kostnadene må dekkes av stimuleringsordningen for frivilligheten.

Veien videre

Vi befinner oss på regjeringens gjenåpningsplan trinn 3. Her kan dere lese mer om trinn 4.

Kontaktpersoner

Topp