Til hovedinnhold
Pressebilde av Abid Raja.
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Kulturdepartementet vil inkludere flere i nye stimuleringsordninger 

– Nå vil ikke barne- og ungdomsorganisasjonene lenger bli utestengt fra ordningene på grunn av inntektene sine, sier Isene.

Tidligere kompensasjonsordninger beregnet på frivilligheten har ikke truffet barne- og ungdomsorganisasjonene godt nok. Kravene for å få innvilget støtte har vært strenge, og for den unge frivilligheten har ordningene fungert ekskluderende. 

Kulturdepartementet foreslår nå to støtteordninger som skal bidra til at frivillige organisasjoner kan få opp aktivitetsnivået etter nedstengningen 

LNU avholder medlemsmøte om stimuleringsordningene mandag 18.01. kl. 14:00. Les mer og meld deg på her.

Flere barne- og ungdomsorganisasjoner slipper til 

Et viktig gjennomslag for LNU er at regjeringen ikke lenger legger opp til å stenge ute organisasjoner som har 60 prosent eller mer av inntektene sine fra offentlige tilskudd. 

– Kravet i fjorårets kompensasjonsordninger straffet barne- og ungdomsorganisasjoner som gjorde alt de kunne for å holde deltakeravgiftene lave. Nå vil bredden av barne- og ungdomsfrivilligheten ha tilgang på midler som kanskje kan løfte dem opp på beina etter et år med aktivitetsstans, medlemsfall, økonomiske tap og kontinuitetsbrudd. Vi er veldig glade for at kulturminister Abid Raja har lyttet til den unge frivilligheten på dette punktet, sier Isene.  

Savner mer frie midler 

LNU og en rekke andre paraplyorganisasjoner har foreslo før jul at størstedelen av stimuleringsmidlene kunne kanaliseres gjennom støtteordninger organisasjonene allerede er kjent med, som Frifond. Kulturdepartementet legger isteden opp til at alle stimuleringsmidlene legges i nye støtteordninger.  

 Regjeringen har lovet mindre prosjektstøtte, og mer frie midler, for å spare organisasjonene for byråkrati og verne om uavhengigheten deres. Likevel settes størstedelene av pengene av til en prosjektstøtteordning. Vi skal gi beskjed om at dette kan gjøres enklere og mer treffsikkert, sier Isene. 

Snarlig frist 

Regelverket for de nye stimuleringsordningene er nå sendt på høring med svarfrist fredag 22. januar. Den ene ordningen på 255 millioner kroner gir frie midler til organisasjonene som søker basert på hvor mye de fikk i momskompensasjon i 2020. Den andre ordningen på 500 millioner kroner er søknadsbasert og gir støtte til smitteverntiltak for å gjennomføre aktiviteter, utvikling av nye aktiviteter, og kompensasjon for tapte inntekter fra arrangementer.  

– Koronakrisa har ført til at veldig mange barn og unge har mistet fellesskapene og fritidsaktivitetene sine, steder hvor de opplever mestring, glede, vennskap og innflytelse. Nå trenger vi kraftige virkemidler for å få aktiviteten i gang igjen, og det er bra regjeringen og kulturministeren prioriterer egne midler til dette, sier Isene.  

LNU skal svare på høringen fra Kulturdepartementet. Medlemsorganisasjoner i LNU som har tilbakemeldinger om ordningen, kan ta kontakt med politisk rådgiver Halvor Vaag Endrerud på halvor@lnu.no eller delta på medlemsmøtet mandag 18. januar [lenke]. 

Les høringsbrevet fra Kulturdepartementet her.

Publisert