Til hovedinnhold
Pressebilde av Abid Raja.
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

Kulturministeren er imponert over innsatsen

På møtet fikk Raja høre om hvordan koronasituasjonen truer aktiviteten, medlemstallene og økonomien til organisasjonene våre. Isolasjonen går hardt utover de etablerte fellesskapene som gir barn og unge trygghet, mestring og glede i hverdagen. Imidlertid er alle med på dugnaden for å stanse smitte, og har vært raske til å omstille seg for å følge opp rådene og anbefalingene fra helsemyndighetene. Dette har i flere tilfeller bidratt til å skape mer, ny aktivitet.

Kompensasjonsordningen er ikke tilstrekkelig

Fredag i forrige uke kom en forskrift fra Kulturdepartementet om ny midlertidig kompensasjonsordning for tapte inntekter i idretts- og frivillighetssektoren. I møtet med Raja løftet vi fram behovet for kompensasjon som treffer den unge frivilligheten bedre.

– Jeg er glad for at kulturminister Abid Raja inviterte til et møte for å høre om hvilke behov den unge frivilligheten har i koronakrisen. Jeg fikk formidlet vår bekymring rundt kompensasjonsordningen som treffer veldig få av våre aktiviteter og løftet frem behovet for en bred, ubyråkratisk ordning som sikrer økonomien til organisasjonene fremover. Jeg tok også opp utfordringene med 2020 som grunnlagsår for støtteordninger, og opplevde at ministeren var lydhør for våre innspill, sier Rode Hegstad, leder av LNU.

– Veldig imponert

Hegstad fikk også fortalt kulturministeren om alle de digitale aktivitetene våre medlemsorganisasjoner har startet opp for å gi barn og unge mulighet til å fortsette med sine fritidsaktiviteter i en utfordrende tid.

– De fellesskapene organisasjonene våre skaper er gull verdt for tusenvis av barn og unge, og kulturministeren sa at han er veldig imponert over både kreativiteten og innsatsen deres, sier Hegstad.

Medlemsorganisasjonene våre opplever mange utfordringer i kjølvannet av koronakrisen. Vi er bekymret for barna som har mistet fristed, aktiviteter og fellesskap, og for de barna som aldri har vært en del av disse fellesskapene i utgangspunktet. Organisasjonene fortjener en stor takk for den innsatsen de legger ned for å skape nye aktiviteter og møteplasser selv om de er usikre og redde for sin egen organisasjons økonomi og fremtid. Vi trenger raske og gode avklaringer som kan gi trygghet til organisasjonene, slik at de kan fortsette med sitt viktige arbeid.

Publisert