ForsidenKurs og ressurser

Kurs og ressurser

Her finner du materiell, kurs og ressurser som kan være nyttig for deg og din organisasjon.

Vi ønsker at organisasjonene våre skal vokse, få enda flere medlemmer, dyktigere tillitsvalgte, være trygge og gode møteplasser for barn og unge og skape et fellesskap på tvers av barne- og ungdomsfrivilligheten. Derfor jobber vi mye med å tilby gode kompetansetilbud til barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge.

Oversikt over kompetansetilbudene våre: 

Bli med på kurs 

Hver vår og hver høst arrangerer vi i LNU en rekke kurs for medlemsorganisasjonene våre. De handler om alt fra arbeidsrett og økonomi til webdesign og sosiale medier. Vi holder også kurs om styrets ansvar, psykisk helse i barne- og ungdomsorganisasjonene, rekruttering og mangfold.

Noen foregår på kontoret vårt i Kolstadgata 1, mens andre er webinarer og digitale kurs.

Her finner du oversikten over kursene som vi skal holde framover.

Finansdepartementet innleder om statsbudsjettet på kurset «Hvordan bli statsbudsjettvinner?»

 

Lån en LNUer

Hvis du ikke finner et felleskurs om det dere ønsker å lære mer om er det fullt mulig å låne en LNUer. Vi har ansatte og styremedlemmer med lang erfaring fra hele bredden av organisasjonslivet, og kommer gjerne på besøk til din organisasjon for å holde kurs. 

Vi holder kurs om styrets ansvar, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, mediearbeid, skrivekurs, arbeidsrett, overtidsregler, politisk strategi og stort sett alt annet som er relevant for en barne- og ungdomsorganisasjon å kunne noe om.

Les mer om Lån en LNUer.

Veiledning i hvordan skape trygge organisasjoner 

LNU jobber med forebygging av seksuelle overgrep mot barn og ungdom i den unge frivilligheten. Målsetningen er klar: Organisasjonene skal gi trygge rammer for barn og ungdoms fritidsaktiviteter.

Vi hjelper organisasjoner med både veiledning og krisehåndtering

Bli bedre på å lage internasjonale prosjekter

Det kan være vanskelig å utarbeide gode internasjonale prosjekter, sette klare og målbare mål og ikke minst skrive gode søknader om støtte.

Vi hjelper til med søknadsskriving og veiledning

Nettverk for daglig ledere

Er du daglig leder i en barne- og ungdomsorganisasjon, men føler at det til tider blir litt ensomt? Bli med i vårt nettverk for daglige ledere – hvor du kan utvikle deg som leder, møte andre i samme situasjon, diskutere utfordringer og få faglig påfyll.

Nettverket har oppstart en eller to ganger i året, avhengig av interesse. Følg med på nettsidene våre for utlysninger av plasser. 

Nettverk for ledere og nestledere 

Dette er nettverket for deg som er leder eller nestleder i en barne- og ungdomsorganisasjon. Vi tilbyr et fellesskap, muligheten for lederutvikling, faglig påfyll, fellesskap og ikke minst spennende innledere og foredragsholdere. 

Nettverket har oppstart en eller to ganger i året, avhengig av interesse. Følg med på nettsidene våre for utlysninger av plasser. 

2250-nettverk om ungdom, fred og sikkerhet 

Vi har samlet en rekke organisasjoner i et informasjonsnettverk om FNs sikkerhetsrådsresolsusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet. Gjennom dette nettverket jobber vi for at unge over hele verden skal lyttes til og inkluderes i fredsprosesser.

Bli med i nettverket, eller les vår rapport I frontlinja: Ungdom, fred og sikkerhet

Ungdomsdelegatene og arbeidsgruppa for FN-spørsmål 

Hvert år sender vi ungdomsdelegater til en rekke ulike FN-møter og -samlinger over hele verden. Blant annet sender vi ungdomsdelegater til FNs generalforsamling, klimaforhandlingene, utdanningsdelegaten reiser på møter i UNESCO og urbaniseringsdelegaten deltar på møter i regi av UN Habitat.

Ungdomsdelegatene deltar i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål. Basert på LNUs vedtatte politikk utformer gruppa og delegatene posisjonsnotater og kommer med innspill til hva delegatene bør jobbe med i FN. Følg med på LNUs nettsider for utlysninger av nye delegatplasser.

Maria Moe (KrFU), Daniel Overskott (NKSS), Matilde Clemetsen (Spire), Sylvia Lind (EO) og Aleksander Gjøsæter (NSO) er ungdomsdelegater til FN i 2017.

 

Arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål

LNU jobber for at barn og unge over hele verden skal bli hørt og få muligheten til å påvirke politiske prosesser som er relevante for dem – ikke bare i FN-sammenhenger, men også i andre internasjonale sammenhenger. 

Arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål utvikler hvert år en informasjonskampanje om et Nord/Sør-spørsmål, samtidig som man som medlem får muligheten til å bygge kunnskap og kompetanse om internasjonale spørsmål. Følg med på nettsidene våre for utlysning av plasser i arbeidsgruppa for Nord/Sør-spørsmål. 

Oppstartsstøtte og organisasjonsveiledning 

Har dere generelle spørsmål om organisasjonsutvikling, eller trenger dere hjelp til å utvikle dere som barne- og ungdomsorganisasjon? Kanskje vil dere bli medlem av LNU, men er litt usikker på hvordan dere går fram for å møte alle kravene? Ta kontakt med vår utviklingsrådgiver.

Rapporter og publikasjoner

Hvert år gir vi ut rapporter om ulike politiske temaer – de handler blant annet om Livsmestring i skolen, valgdeltakelse blant førstegangsvelgere og FNs bærekraftsmål.

Rapportene finner du her

 

Kontaktperson

Topp