ForsidenKurs og ressurserNettverk for daglig ledere

Liv Hauge Nordheim fra Press, Mathias Malmgren fra Spire og Bjørn Kristian Danbolt fra Changemaker var alle med på 2017-runden av LNUs nettverk for daglig ledere.

Nettverk for daglig ledere

Å være daglig leder i en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon er en viktig oppgave med mye ansvar. Mange kan oppleve at man fra tid til annen blir alene på sine felt, fordi få personer i organisasjonen har oppgaver og kompetanse på samme område. Samtidig sitter andre daglig ledere kanskje på gode løsninger på det som er din utfordring. Nå starter LNU ny runde med nettverk for daglig leder.

Gjennom nettverket får du diskutere vanskelige problemstillinger og utveksle erfaringer med andre daglig ledere. Første halvår vil fokusere på økonomi og lovverk, mens andre halvdel av nettverket vil være rettet inn mot problemstillinger knyttet til ledelsesrollen, ansvarfordeling og relasjonsbygging.  

LNUs nettverket for daglig leder er for deg som er daglig leder eller generalsekretær i en organisasjon som er medlem i LNU*, som har ansvar for økonomistyring og personalledelse, og som ikke har vært med i tidligere nettverkskull.   

For at nettverket skal fungere må deltakerne møte på alle eller de fleste samlingene, slik at vi kan bli kjent og plukke opp tråden fra forrige gang.

Påmelding forutsetter derfor at man har intensjon om å prioritere samlingene i nettverket.  

Det koster 2000 kroner per deltaker å bli med i nettverket. Dette er for å dekke utgifter til mat og eksterne foredragsholdere. Deltagere som melder seg på men ikke deltar vil kunne faktureres for hele beløpet. 

*dersom du er fra en barne- og ungdomsorganisasjon som ikke er medlem i LNU, men ønsker å delta i nettverket kan du ta kontakt med oss. Vi vurderer om det er plass og om din organisasjon passer inn i gruppa. 

Praktisk informasjon

Antall samlinger 8-10
Påmeldingsfrist 12. januar 2021
Tidsramme for samlingene Samlingene blir lagt til ukedager klokken 12-1530. Avhengig av smittevernsråd vil samlingene være fysiske eller digitale 

De fysiske samlingene starter med lunsj. Digitale samlinger er normalt noe kortere og er uten lunsj. 

Sted LNUs lokaler i Frivillighetshuset på Tøyen.
Deltakeravgift 2 000 kroner (Faktureres organisasjonen)

Påmelding: 

Fill out my online form.

Kontaktpersoner

Topp