ForsidenKurs og ressurserNettverk for daglig ledere

Liv Hauge Nordheim fra Press, Mathias Malmgren fra Spire og Bjørn Kristian Danbolt fra Changemaker var alle med på 2017-runden av LNUs nettverk for daglig ledere.

Nettverk for daglig ledere

Å være daglig leder i en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon er en viktig oppgave med mye ansvar. Mange kan oppleve at man fra tid til annen blir alene på sine felt, fordi få personer i organisasjonen har oppgaver og kompetanse på samme område. Samtidig sitter andre daglig ledere kanskje på gode løsninger på det som er din utfordring. Nå starter LNU ny runde med nettverk for daglig leder.

Gjennom nettverket får du diskutere vanskelige problemstillinger og utveksle erfaringer med andre daglig ledere, og faglig påfyll gjennom foredrag med tema som arbeidsmiljøloven og økonomistyring.  LNUs nettverket for daglig leder er for deg som er daglig leder eller generalsekretær i en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon, og som har ansvar for økonomistyring og personalledelse.

For at nettverket skal fungere må deltakerne møte på alle eller de fleste samlingene, slik at vi kan bli kjent og plukke opp tråden fra forrige gang. Påmelding forutsetter derfor at man har intensjon om å prioritere samlingene i nettverket.

Det koster 2 000 kroner per deltaker å bli med i nettverket. Dette er for å dekke utgifter til mat og eksterne foredragsholdere. Følg med på LNUs nettsider og i nyhetsbrevet for oppstart av ny nettverksrunde. 

Praktisk informasjon

Antall samlinger

8

Påmeldingsfrist

14. januar 2019

Tidsramme for samlingene

Samlingene blir lagt til ukedager klokken 1200-1500 og starter med lunsj

Sted

LNUs lokaler i Frivillighetshuset på Tøyen.

Deltakeravgift

2 000 kroner

Påmelding: 

Fill out my online form.

Kontaktpersoner

Topp