ForsidenKurs og ressurserNettverk for ledere og nestledere

Nettverk for ledere og nestledere

Å være leder i en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon er en viktig oppgave med mye ansvar. Mange av oppgavene har ikke fasitsvar, men setter høye krav til god ledelse. Samtidig er det mange formelle krav til et styre som leder må kjenne til. I LNUs ledernettverk får du både faglig påfyll og mulighet til å drøfte vanskelige problemstillinger og gode løsninger med andre ledere.

Nettverket møtes 8 ganger i løpet av et år. Noen av de mest sentrale temaene er bestemt på forhånd, slik som konflikthåndtering, mediehåndtering, styreleders plikter og hvordan stå i lederrollen gjennom krevende perioder. En del av tiden vil også settes av til de problemstillingene deltakerne ønsker å ta opp.  

Dette nettverket er et tilbud til deg som er leder eller nestleder i sentralleddet i en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon og som er født i 1989 eller senere. Nettverket er et tilbud til LNUs medlemsorganisasjoner*.   

For at nettverket skal fungere må deltakerne møte på alle eller de fleste samlingene, slik at vi kan bli kjent og plukke opp tråden fra forrige gang. Søknad forutsetter derfor at man har intensjon om å prioritere samlingene i nettverket.  

*dersom du er fra en barne- og ungdomsorganisasjon som ikke er medlem i LNU, men ønsker å delta i nettverket kan du ta kontakt med oss. Vi vurderer om det er plass og om din organisasjon passer inn i gruppa.  

Praktisk informasjon: 

Det er et begrenset antall plasser. Dersom det ikke er plass til alle interesserte vil unge søkere bli prioritert. I tillegg vil i prioritere å sette sammen et nettverk der deltakerne vil ha størst mulig utbytte av erfaringsutvekslingen. Det er maks en deltaker per organisasjon 

Antall samlinger 8  
Tidsramme for samlingene

Samlingene er 3 til 4 timer lange og legges til arbeidstiden. Avhengig av smittevernsråd vil samlingene være fysiske eller digitale De fysiske samlingene starter med lunsj. Digitale samlinger er normalt noe kortere og er uten lunsj. 

 

Sted LNUs lokaler i Frivillighetshuset på Tøyen  
Deltakeravgift 2 000,- (faktureres organisasjonen). Dersom organisasjonen ikke dekker det kan dere kontakte assisterende generalsekretær Stian Taraldset for å finne en annen løsning.  
 Søknadsfrist 12. september 2021  

Påmelding:

Fill out my online form.

Kontaktpersoner

Topp