ForsidenKurs og ressurserNettverk for ledere og nestledere

Nettverk for ledere og nestledere

Utveksle erfaringer med andre ledere, og få viktig faglig påfyll.

Å være leder i en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon er en viktig oppgave med mye ansvar. Mange av utfordringene som skal løses har ikke fasitsvar, men setter høye krav til god ledelse. Samtidig er det mange formelle krav til et styre som leder må kjenne til. I LNUs ledernettverk får du både faglig påfyll og mulighet til å drøfte vanskelige problemstillinger og gode løsninger med andre ledere.

Nettverket kommer til å møtes ti ganger i løpet av et år. Noen av de mest sentrale temaene er bestemt på forhånd, slik som konflikthåndtering, arbeidsgiveransvar og organisasjonskultur. Mye av tiden vil også settes av til de problemstillingene deltakerne selv ønsker å ta opp.

Ledersamlinger

Dette nettverket er et tilbud til deg som er leder eller nestleder i sentralleddet i en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon og som er mellom 18 og 30 år. Organisasjonen trenger ikke å være medlem i LNU, men dersom det blir fullt vil medlemsorganisasjoner bli prioritert.

For at nettverket skal fungere må deltakerne møte på alle eller de fleste samlingene, slik at vi kan bli kjent og plukke opp tråden fra forrige gang. Påmelding forutsetter derfor at man har intensjon om å prioritere samlingene i nettverket.

Nettverksbygging

Det koster 2000 kroner per deltaker å bli med. Dette er for å dekke utgifter til mat og eksterne foredragsholdere.

Følg med på LNUs nyhetsbrev dersom du er interessert i å delta. Abonnerer du ikke på nyhetsbrevet? Meld deg på helt nederst på denne siden.

Praktisk informasjon: 

Antall samlinger 8-10 
Tidsramme for samlingene 3 timer, normalt 15.00-18.00
Sted LNUs lokaler i Frivillighetshuset på Tøyen
Deltakeravgift 2 000,- per person

Påmelding:

Fill out my online form.

Kontaktpersoner

Topp