ForsidenKurs og ressurserRessursmateriellKrisehåndtering og beredskap

DNT ung Bergen går over Vidden om natten. Foto: Frid Festø

Krisehåndtering og beredskap

Her finner du en samling av våre ressurser for håndtering av krisesituasjoner og gode tips til beredskap ved arrangementer.

Står dere i en krise eller vanskelig situasjon akkurat nå? 

LNU tilbyr veiledning til alle våre medlemsorganisasjoner i håndteringen av varslingssaker, kriser og lignende situasjoner som oppstårVi har taushetsplikt. Dersom dere står i en utfordrende situasjon og behøver veiledning, er det bare å ta kontakt! 

Er du på jakt etter vårt materiell for forebygging og håndtering av trakassering og overgrep? Vår digitale Trygg!-veileder finner du her!

Vær beredt! 

Å ha en god beredskap betyr å være beredt til innsats for å møte uventede kriser eller kritisk situasjoner. En god beredskapsplan vil være et viktig oppslagsverk i møte med ulike kriser og bør også være et grunnlag for opplæring av tillitsvalgte og personer med ekstra ansvar for sikkerhet. Det er spesielt under større arrangementer og aktiviteter at beredskapsplaner er viktige, men det kan også være viktig å ha en beredskapsplan på plass i det daglige. Beredskapsplanen bør lages etter at organisasjonene har gjennomført en analyse av risiko for det enkelte arrangement eller aktivitet, og inneholde nøyaktig rutiner for hva som er viktig å gjøre hvis en kritisk situasjon oppstår. Den bør også inneholde hvem som har hovedansvar for å håndtere situasjoner og hvem man skal kontakte i en krisesituasjon. 

LNU har utviklet en digital guide for hvordan utvikle en beredskapsplan. Du finner både den og nettkurs i hvordan lagge trygge arrangementer her: https://trygg.lnu.no/kurs-og-opplaering/nettbaserte-kurs  

Vi tilbyr også jevnlig fysisk kurs i beredskap, sjekk ut https://www.lnu.no/kurs/ for å se når neste kurs arrangeres. Finner du ikke kurset i oversikten må du gjerne kontakte oss for et Lån en LNUer oppdrag. 

Veiledning i organisasjonsutvikling 

LNU tilbyr våre medlemsorganisasjoner veiledning i utvikling av retningslinjer, varslingsrutiner, beredskapsplaner og lignende. Ta gjerne kontakt for å avtale et møte om din organisasjon ønsker veiledning!

Andre gode ressurser: 

Last ned filer

Kontaktpersoner

Topp