ForsidenKurs og ressurserTrygge organisasjonerHefter for Trygge organisasjoner

Hefter for Trygge organisasjoner

Her finner du hefter om arbeid mot seksuelle overgrep i organisasjoner.

Vi har i samarbeid med flere organisasjoner utviklet materiell om hvordan organisasjoner kan jobbe mot grenseoverskridende seksuell atferd og overgrep. Heftene har veiledende informasjon  som er nyttig enten du skal holde workshop eller utvikle tiltak og rutiner i din organisasjon. Heftene lastes ned nederst på denne siden. 

Trygg og tilstede

En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd. Heftet er laget for ledere og ansatte i hele organisasjonen.  

Mål: Ledere skal kunne vite hvordan de skal gå fram om de har mistanke eller får kjennskap til at medlemmer har blitt utsatt for seksuelt grenseoverskridende handlinger.

Trygge organisasjoner

Slik lager dere en workshop for å utvikle tiltak og rutiner som skaper gode og trygge samværsformer i organisasjonen.

Mål: Bruk heftet til å holde workshop på sentrale og lokale ledersamlinger og sammen vurdere organisasjonen og lage og evaluere tiltak og rutiner i både sentralledd og lokallag.

Skapende samtaler

Et verktøy om åpenhet, organisasjonskultur og medlemmers trygghet. Heftet er laget for ledere som vil lære mer om trygge organisasjoner og bearbeide temaet med medlemmene i lokallagene

Mål: Ledere skal kjenne til sjekklisten for trygge organisasjoner og kunne holde små aktivitets- og samtaleopplegg for medlemmene

Du er ikke alene

En brosjyre om seksuelle overgrep og grenseoverskridelser for medlemmer i barne- og ungdomsorganisasjoner om hvordan du som venn skal forholde deg til at noen betror seg til deg

Mål: Medlemmer skal vite hvordan de kan snakke med jevnaldrende om seksuelt grenseoverskridende atferd og hvor de kan gå videre for å få hjelp og støtte

Kontaktperson

Topp