ForsidenKurs og ressurserTrygge organisasjonerKurs og veiledning

Kurs og veiledning

Kurs, seminarer og Lån en LNUer om Trygge organisasjoner.

Kurs hos LNU

Medlemmer og alle organisasjoner som jobber opp mot barn og unge kan delta på kurs eller seminarer om Trygge organisasjoner. Det avholdes faste kurs vår og høst. Se vår kursoversikt.

Foredrag eller kurs i organisasjonen

Det kan også bestilles foredrags- eller kursholder til egen organisasjon gjennom Lån en LNUer om dere tenker å avholde et større seminar eller konferanse om tema. Ta kontakt via oppdragsskjema.

Temaveiledning

Organisasjoner som ønsker en større gjennomgang av forebyggende arbeid, rutiner og beredskap når det gjelder seksuell overskridende adferd og overgrep kan melde seg på temaveiledning. Dette er en individuell oppfølging av organisasjonen gjennom seks måneder. LNU gjennomfører, sammen ledelsen i organisasjonen, en sårbarhetsanalyse, utforming av tiltak og forankring av disse i organisasjonen. Ta kontakt med organisasjonsrådgiver for Trygg om din organisasjon er interessert.

Rådgivning

Organisasjoner kan også ta kontakt med organisasjonsrådgiver for Trygg hvis din organisasjon avdekker kritikkverdige forhold, overskridende seksuell adferd eller seksuelle overgrep og dere er usikre på hvordan håndtere saken og videre saksgang. Se kontaktinfo nederst på siden.

Her finner du hefter om tema og vår sjekkliste for trygge organisasjoner.

Kontaktpersoner

Topp