ForsidenKurs og ressurserTrygge organisasjonerSjekkliste for trygge organisasjoner

Sjekkliste for trygge organisasjoner

Vurder din egen organisasjon opp mot vår sjekkliste.

1. Vi er bevisst på å finne ansvarlige, tillitsfulle og trygge tillitsvalgte og ledere i organisasjonen. Vi har en intervjumal og sjekker tidligere referanser for å vurdere om de passer til rollen.

2. Vi krever inn politiattest for tillitsvalgte som har et ansvarsforhold for barn/unge.

3. Vi gjennomfører generelle ledertreningskurs der vi går gjennom flere viktige tema i forhold til lederrollen og arbeid med barn- og unge.

4. Vi gjennomfører særskilte kurs for ledere om forebygging av og håndtering av grenseoverskridende seksuell atferd.

5. Vi har laget et opplæringsdokument for alle ledere og tillitsvalgte i organisasjonen.

6. Alle ledere og tillitsvalgte underskriver et egenerklæringsskjema som beskriver hvordan vi forventer at de skal utfylle sin rolle i organisasjonen.

7. Vi har retningslinjer for organisasjonskultur og hvordan organisasjonen skal forebygge grenseoverskridende seksuell atferd på arrangement og hvordan ledere skal forholde seg til disse.

8. Vi gir god informasjon til medlemmer, tillitsvalgte og ledere slik at de vet hvem de skal snakke med dersom de trenger å varsle om negative opplevelser i organisasjonen. Vi har prosedyrer og rutiner for hvordan vi går videre med slike henvendelser.

9. Vi har en beredskapsgruppe som har tilegnet seg spesiell kompetanse og som kan settes sammen dersom en krise oppstår.

10. Vi gjennomfører medlemsundersøkelser der vi etterspør tilbakemeldinger på organisasjonskultur og samværsformer i organisasjonen og vurderer hvordan vi kan gjøre tiltak for å forbedre disse.

11. Vi gjennomfører kurs eller samtaler med medlemmene i organisasjonen der tema som samværsformer og organisasjonskultur blir tatt opp.

Topp