Laster Hendelser

20. november 2018 kl 09:0015:30

Arbeidsrett og arbeidstid

 • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Hendelse Navigasjon

Er organisasjonen din også en arbeidsplass? Det gir både styret og daglig leder et betydelig juridisk ansvar. Det stilles mange krav til arbeidsgivere, og det kan være krevende å sette seg inn i lover og regler som gjelder. Kurs i arbeidsrett er ofte kostbare, men etter en god avtale med kursholder tilbyr LNU dette kurset gratis. 

Dette er et dagskurs om arbeidsrett i to deler. Du kan velge å delta hele dagen, eller på bare en av delene.  

Del I, lynkurs i arbeidsrett

Denne delen tar for seg det viktigste du trenger å vite om jussen når du er ny i arbeidsgiverrollen.

På dette kurset lærer du

 • hva som er de viktigste kravene lovgiver stiller til arbeidsgiver
 • hvilke lover og forskrifter som er de mest sentrale
 • hvilke dokumentasjonskrav du som arbeidsgiver må være klar over

Del II, regler for arbeidstid

Det er arbeidsgivers ansvar at reglene for arbeidstid overholdes. Noen ganger betyr det å sette grenser for engasjerte ansatte som ønsker å strekke seg langt for organisasjonen. Andre ganger innebærer det å sette tydelige krav til punktlighet og bruk av arbeidstiden. I begge tilfeller setter arbeidsmiljølovens kapittel 10 noen viktige rammer. Reglene kan oppleves ganske kompliserte – men å ikke forholde seg til dem kan få alvorlige konsekvenser både for deg som arbeidsgiver, for organisasjonen og for den ansatte. På denne delen kurset får du kunnskap om hvilke regler som gjelder for arbeidstid.

På dette kurset lærer du

 • hva er arbeidstid og hva er fritid?
 • hvor mange timer er det lov å jobbe?
 • hvordan bruker vi gjennomsnittsberegning?
 • hva er overtid og hvilke regler gjelder her?
 • hvor stor fleksibilitet kan jeg kreve av mine ansatte når det gjelder når arbeidet skal utføres?
 • hvilke unntaksbestemmelser gjelder?
 • Litt om noen viktige momenter for frivillige organisasjoner, som utfordringer når ansatte også er frivillige og rammer for arbeidstid ved arrangementer

Praktisk informasjon

Dette dagskurset arrangeres i to deler. Du kan delta på begge eller en av delene. For de som deltar på begge kursene serveres det lunsj i pausen.

Kurset passer for

Disse kursene passer for deg som har arbeidsgiveransvar eller personalansvar enten som ansatt eller som styremedlem. Er du daglig leder eller personalleder kan det også passe fint å ta med en av de ansattes tillitsvalgte til kurset, spesielt dersom dere skal jobbe med gode løsninger for arbeidstid.

Påmelding

Fill out my online form.

Fill out my online form.

Sted

LNU/Frivillighetshuset 7. etg
Kolstadgata 1 (K1, møterom 7. etg.)
Oslo, 0652 Norge
Telefon:
23310600
Hjemmeside:
lnu.no
Topp