Til hovedinnhold

Trygg!-ambassadør

xxx
23.03.2023 (09:00 – 16:30)

Vil din organisasjon arbeide målrettet for å bli en så trygg organisasjon som mulig? Meld dere på kurs for Trygg!-ambassadører!  

Bli Trygg!-ambassadør i din organisasjon! 

Vil din organisasjon arbeide målrettet for å bli en så trygg organisasjon som mulig? Meld dere på kurs for Trygg!-ambassadører!  

Om kurset for Trygg!-ambassadører

Trygg!-ambassadørordningen går ut på at LNU lærer opp 2-6 «ambassadører» fra hver av organisasjonene som deltar. Disse ambassadørene blir ansvarlige for Trygg!-opplæring i egen organisasjon. Gjennom opplæringen får du god kjennskap til Trygg! og hvordan du skal videreformidle kunnskap om grenser, trakassering og overgrep, kjøreregler og varsling. Slik blir Trygg!-ambassadørene gode kursholdere og kompetansespredere internt i sine organisasjoner. Organisasjonene velger selv ut sine ambassadører. 

Målet med ambassadørordning er å øke kompetansen i medlemsorganisasjonene våre, og på den måten bidra til å skape tryggere organisasjoner. Her kan du lese mer om hva en Trygg!-ambassadør gjør. 

På dette kurset vil du få en grundig innføring i: 

  • Prosjektet Trygg! og den digitale veilederen 
  • Hvordan holde Trygg!-kurs i egen organisasjon 
  • Hvordan bygge en trygg organisasjonskultur  
  • Mulighet for organisasjonsveiledning og hjelp til å etablere retningslinjer og varslingsrutiner 

Hvordan foregår opplæringen? 

Opplæringen består av et dagsseminar i LNUs lokaler på Tøyen, i tillegg til en liten oppgave ambassadørene gjennomfører i forkant. Seminaret består av presentasjoner, praktiske øvelser, gruppearbeid og individuelle oppgaver. 

LNU sørger for alle måltider gjennom dagen, og vi dekker reise og overnatting for de som har behov for dette.  

Hvem er kurset for?

Hver organisasjon velger internt sine ambassadører, hvorav minst én av dem skal være tillitsvalgt og sitte i den sentrale ledelsen (sentralstyret, landsråd eller lignende). Hver organisasjon må sende 2-6 representanter på opplæringen. De som melder seg på må være nominert av organisasjonen sin!

 Trygg!-ambassadørene har ansvar for å drive tryggopplæring innad i egen organisasjon, og forplikter man seg til å drive tryggopplæring i organisasjonen sin i minst ett år. 

Kursholder

Karoline Steen Nylander, organisasjonsrådgiver i LNU 

Påmelding