Til hovedinnhold

Konflikthåndtering

xxx
24.11.2022 (09:00 – 11:30)

Alle organisasjoner har konflikter. Noen konflikter er små og kan gå over av seg selv, andre kan være store og komplekse. Dette kurset vil prøve å gi deg noen verktøy du kan bruke for å håndtere en konfliktsituasjon på en konstruktiv måte.

Om kurset

Uenigheter og konflikter kan oppstå overalt der mennesker møtes, og er en naturlig del av livet. Noen konflikter går fort over og påvirker i liten grad relasjoner eller fellesskap, mens andre kan vokse seg store og gjøre skade. Dette kurset vil prøve å gi deg noen verktøy du kan bruke for å håndtere en konfliktsituasjon på en konstruktiv måte.

På dette kurset lærer du

  • Hvordan tilnærme seg en konfliktsituasjon
  • Hvordan snakke sammen i en konfliktsituasjon. Ikkevoldskommunikasjon/ jeg-språk.
  • Hvordan gå frem for å få en konstruktiv håndtering av en konflikt

Kurset tar ikke for seg varslingssaker og håndtering av disse, det dekkes i vårt kurs om håndtering av varsler (Januar 2022). I tillegg kan kan man alltid ta kontakt med oss i LNU for hjelp til håndtering av slike saker på trygg@lnu.no.

Slik foregår kurset

Kurset legger opp til aktiv deltagelse, erfaringsdeling og felles refleksjon.

Kurset passer for

Ansatte og sentralt tillitsvalgte i organisasjonen.

Kursholder

Ingrid Louise Grøntvedt
Organisasjonsrådgiver kompetanse og organisasjonsutvikling, LNU

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres i våre lokaler i Kolstadgata 1 på Tøyen i Oslo.

Tid: Torsdag 24. november 2022
Klokken 09:00-11:30

Pris:
Medlemsorganisasjoner i LNU: Gratis
Barne- og ungdomsorganisasjoner ikke medlemmer: 300
Voksenorganisasjoner: 750

Påmelding