Til hovedinnhold
illustrasjonsbilde fra kurs om FNs bærekraftsmål og hvordan organisasjoner kan jobbe for å gjøre sin organisasjon mer bærekraftig.

Konflikthåndtering

xxx
28.09.2023 (09:00 – 11:30)

Alle organisasjoner har konflikter. Noen konflikter er små og kan gå over av seg selv, andre kan være store og komplekse. Dette kurset vil prøve å gi deg noen verktøy du kan bruke for å håndtere en konfliktsituasjon på en konstruktiv måte.

Litt om kurset

Uenigheter og konflikter kan oppstå overalt der mennesker møtes, og er en naturlig del av livet. Noen konflikter går fort over og påvirker i liten grad relasjoner eller fellesskap, mens andre kan vokse seg store og gjøre skade. Dette kurset vil prøve å gi deg noen verktøy du kan bruke for å håndtere en konfliktsituasjon på en konstruktiv måte.  

På dette kurset lærer du

  • Hvordan tilnærme seg en konfliktsituasjon 
  • Hvordan snakke sammen i en konfliktsituasjon. Ikkevoldskommunikasjon/ jeg-språk.  
  • Hvordan gå frem for å få en konstruktiv håndtering av en konflikt 

Kurset tar ikke for seg varslingssaker og håndtering av disse, det dekkes i vårt kurs om håndtering av varsler (November 2023). I tillegg kan kan man alltid ta kontakt med oss i LNU for hjelp til håndtering av slike saker på trygg@lnu.no.  

 

Slik foregår kurset

Kurset legger opp til aktiv deltagelse, erfaringsdeling og felles refleksjon. Kurset passer for ansatte og sentralt tillitsvalgte i organisasjonen.

Kursholder

Ingrid Louise Grøntvedt, organisasjonsrådgiver kompetanse og organisasjonsutvikling.  

Praktisk info

  • Kurset gjennomføres i våre lokaler på Tøyen.
  • Tid: Torsdag 28.september 2023 klokken 09:00-11:30

Pris

  • Medlemsorganisasjoner i LNU: Gratis
  • Barne- og ungdomsorganisasjoner ikke medlemmer kr. 300
  • Voksenorganisasjoner kr.750