Til hovedinnhold

Konflikthåndtering

xxx
21.04.2022 (15:00 – 17:00)

Alle organisasjoner har konflikter. Noen konflikter er små og kan gå over av seg selv, andre kan være store og komplekse. Dette kurset vil prøve å gi deg noen verktøy du kan bruke for å håndtere en konfliktsituasjon på en konstruktiv måte.

Uenigheter og konflikter kan oppstå overalt der mennesker møtes, og er en naturlig del av livet. Noen konflikter går fort over og påvirker i liten grad relasjoner eller fellesskap, mens andre kan vokse seg store og gjøre skade. Dette kurset vil prøve å gi deg noen verktøy du kan bruke for å håndtere en konfliktsituasjon på en konstruktiv måte.

På dette kurset lærer du

  • Hvordan tilnærme seg en konfliktsituasjon
  • Hvordan snakke sammen i en konfliktsituasjon. Ikkevoldskommunikasjon/ jeg-språk.
  • Hvordan gå frem for å få en konstruktiv håndtering av en konflikt

Kurset tar ikke for seg varslingssaker og håndtering av disse, det dekkes i vårt kurs om håndtering av varsler (Januar 2022). I tilegg kan kan man alltid ta kontakt med oss i LNU for hjelp til håndtering av slike saker på trygg@lnu.no.

Slik foregår kurset

Kurset legger opp til aktiv deltagelse, erfaringsdeling og felles refleksjon.

Kurset passer for

Ansatte og sentralt tillitsvalgte i organisasjonen.

Kursholder

Ingrid Louise Grøntvedt
Organisasjonsrådgiver kompetanse og organisasjonsutvikling, LNU

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres i våre lokaler på Tøyen.

Tid: Torsdag 21.april 2022
Klokken 15:00 –17:00.

Pris:

Medlemsorganisasjoner i LNU: Gratis

Barne- og ungdomsorganisasjoner ikke medlemmer: 300
Voksenorganisasjoner: 750

Påmelding