Til hovedinnhold

Rasisme – Noe vi må tørre å snakke om!

xxx
30.05.2023 (08:30 – 10:30)

Mange organisasjoner setter ulikhet og flerkulturelt mangfold på agendaen og ønsker å jobbe aktivt for å bli organisasjoner som er inkluderende, der alle føler de hører hjemme. Det er veldig mye bra arbeid ute i den unge frivilligheten, men hvordan kan vi gjøre mer?     

Vi har invitert et knippe organisasjoner på scenen for å hjelpe oss å aktualisere temaet ved å fortelle hvordan deres organisasjon jobber med rasisme samt gi noen tips til hvordan andre organisasjoner kan legge til rette for å bygge ned barrierer for flerkulturell deltakelse.   

Dette frokostmøtet er gratis og åpent for alle, men for at vi skal kunne estimere hvor mye mat vi behøver å handle inn til frokost er det viktig at de som ønsker å delta melder seg på.  

Påmelding: https://app.checkin.no/event/57471/frokostseminar–rasisme 

Praktisk info:

Dato og sted
Tirsdag 30.mai på Central Park, Aktivitetshuset K1, 1.etg.
Kolstadgata 1, 0652 Oslo  

Tidsplan
08:30 Dørene åpnes
09:00 Programmet starter
09:10 Innlegg fra ulike organisajsoner
09:50 Pause
10:00 Panelsamtale
10:30 Programmet avsluttes 

________________ 

Bærekraftsmål 10 er målet om mindre ulikhet. Vi tenker ofte at vi i Norge har kommet langt når det kommer til oppnåelse av dette målet, men vi har fortsatt en vei å gå for eksempel når det kommer til rasisme. Hvis Norge og verden skal klare å oppnå bærekraftsmålene innen 2030 må alle krefter hjelpe til, også barne- og ungdomsfrivilligheten.