Til hovedinnhold
Illustrasjon: Ingrid Rognstad

Workshop i Mangfold- og inkluderingsstøtta

xxx
6.05.2024 (17:00 – 20:00)

Har du eller noen i din organisasjon en ide om et prosjekt som kan passe i Mangfold- og inkluderingsstøtta? Da er denne workshopen perfekt for dere som vil søke støtte innen 1. juni 2024!

På denne workshopen skal du få 

 • Tips og triks for å skrive gode søknader
 • Jobbe spesifikt med deres søknad og få hjelp underveis av rådgiverne og de andre deltakerne

Slik foregår workshopen 

Del 1 vil bestå av foredrag om hvordan skrive en god søknad med diskusjoner og spørsmål fra dere. Vi gjennomgår eksempler på hva som skiller en god søknad fra en dårligere søknad. Del 2 vil være ren workshop hvor våre rådgivere vil bistå i å konkret utforme søknadene deres. 

For å være med er det krav om å enten

 • Søke et prosjekt dere har fått avslag på før. Dere ønsker å få hjelp til å forbedre en gammel søknad denne dagen for å kunne søke om dette prosjektet på nytt 1. juni.

Eller 

 • Søke et nytt prosjekt 1. juni med en ide dere allerede har. 

Alle må ha med pc til denne workshopen, minimum én pc per organisasjon dersom det kommer to stykker. Deltakelse på workshopen er gratis. 

Hvem møter du denne dagen? 

 • Cennet Sener Flem – organisasjonsrådgiver for Kulturstøtta og Aktivitetsstøtta. 
 • Harvir Kaur – organisasjonsrådgiver i mangfold og inkludering og prosjektleder Styrk. 

Praktisk informasjon  

Tidspunkt: 6. Mai 2024 klokken 17:00-20:00 

Workshopen holdes i LNU sine lokaler på Tøyen (Kolstadgata 1) 

 

Spørsmål og svar om Mangfold- og inkluderingsstøtta

 • Hva må prosjektet mitt gjøre for å få støtte fra Mangfold- og inkluderingsstøtta?

Prosjektet ditt må gi barn og ungdom mulighet til å vise at mangfold er positivt for samfunnet vårt. Barn og unge skal selv få bidra til å øke inkludering og jobbe mot diskriminering og fordommer i samfunnet. 

 • Hvem kan søke om støtte fra Mangfold- og inkluderingssøtta?

Du kan søke om støtte fra Mangfold- og inkluderingsstøtta hvis dere er en barne- og ungdomsorganisasjon, fritidsklubbe, ungdomshus eller fra et lokalt ungdomsmiljøer i Norge. Barn og unge under 26 år må utgjøre minst 50 % av prosjektgruppa og de skal delta aktivt i prosjektets planlegging, gjennomføring av aktiviteter og evaluering.  

 • Hvem må prosjektet mitt handle om? Hvem må være målgruppe? 

Prosjektet må være for barn og unge under 26 år.  

 •  Hvor mye penger kan man søke om?

Dere kan søke om minimum 15 000 kr og maksimum 75 000 kr til prosjektet deres.

Du får ikke støtte til noe annet enn prosjekter. Du kan derfor ikke få støtte til drift, det vil si vanlige aktiviteter dere pleier å ha. Prosjektet må være noe nytt som dere ikke har gjort før. Det er likevel mulig å få støtte til et nytt prosjekt som skal gjennomføres under et arrangement dere har gjort før. For eksempel kan dere få støtte til en ny aktivitet som handler om mangfold og inkludering under en konferanse dere pleier å ha hvert år. Da kan dere kun få penger til prosjektet. Ingen av pengene kan brukes på utgifter dere uansett har for konferansen. 

Søknader som inneholder et eller flere av følgende elementer blir prioritert: 

 • Prosjekter som jobber mot fordommer og/eller diskriminering.
 • Prosjekter som vil forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.
 • Prosjekter i lokalmiljøer med tydelig fokus på mangfold, holdninger og deltakelse som bidrar til å skape felles møteplasser eller samarbeid mellom ulike organisasjoner/lokale aktører. 
 • Prosjekter som er nyskapende og vil dele kunnskap og erfaringer.
 • Prosjekter som er med å utvikle organisasjoner innen mangfold og inkludering.