Til hovedinnhold


Kurskategori: Frifond organisasjon

Frist for rapportering fra lokallag

Skal levere rapport for bruk av midlar til sentralleddet. Dette gjerast for kvar utdeling, og det er viktig at rapport for fjorårets-midlar er levert og godkjend (og eventuelle restmidlar betalt tilbake), før eit lokallag kan få utdelt nye midlar. Dette for å sikre at lokallaga brukar pengane på ein måte som er i tråd med retningslinjene, samt at pengane er brukte opp.

Mer om Frist for rapportering fra lokallag