Til hovedinnhold
Norges Kristelige Studentforbund (NKS)

AKT-redaktør

Ikke stedsbetinget
xxx
Fast stilling, Deltid
1.05.2022

Har du litt tid tid til overs, og kunne tenkt deg å ha en jobb hvor du kan styre egen arbeidstid? Har du litt eller ingen erfaring med journalistikk, og synes det kunne vært spennende å prøve seg? Har du lyst på erfaring med å lage et nettmagasin? Er du interessert i journalistikk, skriving eller SoMe? Har du lyst til å tjene penger på å jobbe for en kristenprogressiv studentorganisasjon?

Aktuelt Kristenprogressivt Tidsskrift (AKT) er Norges kristelige studentforbunds (NKS) medlemsblad. Vårt mål er å være nytenkende, progressivt og frigjørende kristent fellesskap for unge voksne i alderen 18-34. Hos oss er det stor takhøyde for tro, tvil og undring, og vi engasjerer oss spesielt i kampen for skeives rettigheter og for et fritt Palestina.

Nå trenger vårt kjære medlemsblad en ny redaktør – kanskje blir dette deg? Dette er den perfekte jobben for studenter, deltidsansatte eller deg som har lyst til å tjene litt ekstra penger.

Vi søker en som er interessert i journalistikk, skriving og SoMe, men som ikke nødvendigvis har noen erfaring fra før av. Vi oppfordrer alle til å søke uansett bakgrunn og erfaring. Du er ikke forpliktet til å være kristen. Så lenge du har rett innstilling og er åpen for våre kristenprogressive verdier, er du rett person!

Dine kjerneoppgaver:

 • Sørge for at kristenprogressiv.no er aktiv og publiserer minst én tekst i måneden.
 • Få medlemmer og andre aktuelle skribenter til å skrive tekster til nettsiden.
 • Sammen med ansatte i NKS ha ansvar for å velge ut tekster fra nettsiden og samle inn annet stoff til magasinet AKT i slutten av kalenderåret.
 • Hjelpe til med å bygge en kristen organisasjon som tør å tenke nytt og ta ordet i viktige saker som homokampen, klimakrisa og veien mot et fritt Palestina.

Du vil i stor grad styre din egen arbeidstid. Det er ingen forventet arbeidsmengde, men det er naturlig å sette av noen timer i måneden til oppgavene.

Alle arbeidsoppgavene utføres i samarbeid med ansatte i NKS, og lederen av NKS. Du vil få god oppfølging hele veien, og som redaktør har man ikke ene og alene ansvaret for nettsida og publisering. Hos oss er det lav terskel for å spørre om hjelp og veiledning!

Vi søker deg som:

 • Er engasjert, tar initiativ og har en positiv innstilling
 • Er interessert i eller ønsker å interessere seg for å skape kristenprogressiv debatt og opplysning
 • Arbeider selvstendig og har gode samarbeidsevner
 • Har evne til å motivere medlemmer og andre mulige skribenter
 • Ikke nødvendigvis har alle forkunnskaper og erfaringer på plass, men som er motivert til å lære

Vi tilbyr:

 • Et årlig og skattefritt honorar på 10.000,-
 • Et engasjerende arbeidsmiljø
 • Selvstendig disponering av arbeidstid
 • Mulighet til å utvikle et spennende forum for offentlig debatt

Oppstart: Snarest mulig

Søknadsfrist: 1. mai 2022.

Høres dette spennende ut? Send oss en kort søknad til post@forbundet.no der du forteller om deg selv, hvorfor du har lyst til å ha dette vervet og hvorfor du er rett person til vervet.

Vi håper på å få din søknad!

Mer info om oss og medlemsbladet vårt:

Nettsiden (kristenprogressiv.no) er NKS’ medlemsblad og en plattform for meningsbrytninger og opplysning om kristendom og samfunn. Redaktøren har ansvar for å samle, gjennomgå og velge ut stoff til magasinet ved å engasjere medlemmer, tidligere medlemmer (forbundsvenner) og andre aktuelle personer som skribenter for AKT.

Kristenprogressiv.no deler formålsparagraf med Norges kristelige studentforbund (NKS). Redaktøren har utover det stor frihet til å utvikle nettsiden i tråd med nettsidens retningslinjer.

NKS har siden 1899 vært et nytenkende og kristenprogressivt fellesskap. Vi har gått foran i kvinnekampen, i kampen for skeives rettigheter og med støtte til den palestinske frigjøringskampen. Vi tror på en frigjørende Gud som gjennom Jesu radikale kjærlighet lærer oss å vise solidaritet og kjempe for fred, rettferdighet og likestilling. Vi har lokalforbund over hele landet. Les mer om oss på forbundet.no

Nettsted: https://kristenprogressiv.no

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024