Til hovedinnhold
Ungdom og Fritid

Avdelingsleder

Oslo
xxx
Vikariat, Fulltid
30.05.2024

Ungdom og fritid søker en erfaren leder til et vikariat som avdelingsleder for vår organisasjonsavdeling!

 

Vår visjon er «Alle barn og unge skal ha en fritidsklubb med kompetente voksne i sitt nærmiljø der medvirkning, mestring og relasjonsbygging er sentrale virkemidler». Verdiene våre handler om å fremme demokratiske verdier og inkluderer ungdommens stemme i alle ledd, samtidig som vi vektlegger mangfold, kvalitet og samarbeid for å effektivt jobbe mot felles mål.

Fritidsklubbfeltet har fått økt oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt de siste årene, og Ungdom og Fritid er i sterk vekst. Skal vi lykkes med muligheten dette gir til å realisere visjonen og nå målene våre, trenger vi deg som har erfaring i å lede og utvikle medarbeidere med ulik fagbakgrunn til å nå felles mål, effektivt og med høy kvalitet. Vi er opptatt av relasjonsbasert ledelse og er derfor opptatt av at du har gode relasjonelle ferdigheter. I arbeidet med å lede mennesker må du kunne kommunisere godt, skriftlig og muntlig. Dette er også sentralt i arbeidet med samarbeidspartnere, tilskuddsgivere og myndigheter.

Du vil få ansvaret for organisasjonens leveranser ut mot medlemmene våre med personalansvar for seks ansatte som jobber innenfor medlemskap, tillitsvalgte, forvaltning, kompetanse og prosjekter. Stillingen byr på et bredt spekter av oppgaver innen ledelse, økonomi, HR og strategisk arbeid. Du vil også inngå i lederteamet, sammen med generalsekretær og leder for innovasjonsavdelingen. Vi tror du vil dra nytte av å ha erfaring fra fritidssektoren og frivillig organisasjoner, i tillegg til å ha fullført høyere utdanning.

Vi er ivrig etter å gi barn og unge et bedre tilbud og du må derfor trives med et høyt arbeidstempo og evne å jobbe med mange baller i luften samtidig. Sammen skal vi realisere prosjektprogrammet «Fritidsklubbløftet», en samarbeidsinnsats for å styrke fritidsklubbfeltet i årene fremover og den største satsingen i organisasjonens 46 årige historie.

Vikariatet løper fra tilsetting til 30. juni 2025.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Lede organisasjonsavdelingen, inkl. personal- og økonomiansvar
  • Kvalitetssikre leveranser og fremdrift i avdelingens prosjekter og fagteam
  • Bidra i organisasjonens strategiske arbeid og sørge for at avdelingen leverer på sine strategiske mål
  • Drive forbedringsarbeid i avdelingen
  • Lede rekrutteringer i avdelingen ved behov
  • Ansvar for organisasjonens HMS-arbeid
  • Andre arbeidsoppgaver kan tilfalle stillingen

Vi tilbyr en meningsfull jobb i en organisasjon i sterk vekst og utvikling. Du vil få veiledning og opplæring, og bli stilt overfor interessante og utviklende arbeidsoppgaver. Du vil også få muligheter for faglig og personlig utvikling, blant annet gjennom deltakelse på kurs og konferanser. Vi er en arbeidsplass med stor grad av fleksibilitet og inntil to dager hjemmekontor i uka. Vi er et relativt lite sekretariat (17 ansatte) og er derfor avhengig av hverandre. Vi setter derfor pris på at du er utadvendt og har godt humør. Sammen skal vi fronte organisasjonen med begeistring, bygge nettverk, og delta i den fritids- og ungdomsfaglige debatten.

Godt arbeidsmiljø er et kjennetegn ved organisasjonen og her er noen sitater fra ansatte:

Det er et veldig åpent, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø, med plass til både jobb og det menneskelige. Det er mange spennende arbeidsoppgaver og muligheter til å utvikle seg profesjonelt. I tillegg har vi fine lokaler og veldig god felles lunsj hver torsdag!.
Marte – kommunikasjonskonsulent.

Som ansatt i Ungdom og Fritid får du være en del av et utrolig givende og kunnskapsrikt fagmiljø med kollegaer som virkelig brenner for det de driver med. Jeg trives skikkelig godt i det arbeidsmiljøet vi har, og opplever at jeg blir sett og spilt god av mine kollegaer. I tillegg er det stor takhøyde for lek og moro, uten at det går på bekostning av det faglige miljøet!.
Benedicte – organisasjonskonsulent.

Noe reising samt helge- og kveldsarbeid må påregnes.

Har du lyst til å bli vår nye kollega?

Dersom du har spørsmål til stillingen eller ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med Linn Ersland 483 15 280, linn@ungdomogfritid.no eller André Ruud 483 15 287, leder@ungdomogfritid.no.

Vi tar inn aktuelle kandidater løpende, men endelig søknadsfrist er 30. mai.

Oppstart snarest, senest 1. september. Det vil være en fordel å kunne starte tidligere.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ i lønnsspenn 49 til 67 avhengig av utdanning og erfaring.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Nettsted: https://www.ungdomogfritid.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024