Til hovedinnhold
illustrasjonsbilde for ledige stillinger.
LNU
Frivillig verv

Bli med i Kulturtankens ungdomsråd

Ikke stedsbetinget
xxx
Frivillig verv, Deltid
13.10.2022

Vil du påvirke framtidens kulturpolitikk for unge?

Kulturtanken velger nye medlemmer til sitt ungdomsråd som gir innspill på den kulturelle skolesekken og andre deler av Kulturtankens arbeid retta mot unge. LNU har blitt invitert til å nominere tre kandidater til ungdomsrådet. Paneldeltagerne må være mellom 15 og 21 år og søknadsfristen er 13. oktober. Dersom du og organisasjonen din er interessert, oppfordrer vi deg til å søke!

Kulturtanken er sammenslåingen av Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og Rikskonsertene, og tilbyr kunst- og kulturopplevelser til barn og unge over hele landet. Kulturtanken forvalter over 250 millioner kroner fra overskuddet til Norsk Tipping til kulturtilbud til barn og unge. Du kan lese mer om Kulturtanken her.

Ungdomsrådet skal gi råd til Kulturtankens arbeid. Særlig skal rådet gi innspill til arbeidet med framtiden kultur for barn og unge, men også andre aktuelle spørsmål innenfor DKS, ungdomskultur, trender og teknologi. Rådet skal også drøfte saker innenfor utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene.

Ungdomsrådet vil ha om lag fem møter i året. Kulturtanken dekker alle utgifter til reise for rådsmedlemmene. Medlemmer av ungdomsrådet blir valgt for ett år av gangen med mulighet for gjenvalg.

Hvordan søker du om å bli nominert av LNU?

Du søker ved å sende inn dette søknadsskjemaet innen 13. oktober.

I tillegg trenger vi en bekreftelse på epost fra leder eller generalsekretær i din organisasjon på at du er nominert av organisasjonen. Leder/generalsekretær sender bekreftelsen til karoline@lnu.no.

Hver organisasjon kan nominere maks to personer.  Dersom det er mange søkere, vil LNU velge ut hvem vi nominerer videre og vil prioritere en bredde i organisasjonsbakgrunn. Søkere fra våre medlemsorganisasjoner vil bli prioritert.

Er du aktiv i Elevorganisasjonen? EO nominerer sine egne kandidater til ungdomsrådet. Om du er aktiv i EO og ønsker å bli nominert kan du ta kontakt med ledelsen i EO.

LNU oppnevner representantene til ungdomsrådet innen 20. oktober. Alle søkere vil kontaktes når oppnevningen er klar.

Søknadsfrist er 13. oktober. Nominasjoner skjer via dette skjemaet:

 

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med organisasjonsrådgiver i LNU, Karoline Steen Nylander på karoline@lnu.no.

Nettsted: https://www.lnu.no/

Flere stillinger

xxx
Oslo
xxx
Prosjektstilling, Fulltid
xxx
19.05.2024
Natur og Ungdom (N&U)

Grønt Spatak-koordinator

xxx
OSLO
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
19.05.2024