Til hovedinnhold
Light up

Daglig leder

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
6.05.2024

Lightup er nå på utkikk etter en daglig leder i 100% stilling. Har du drivkraft til å skape positiv forandring i arbeidet for en verden uten menneskehandel og seksuell utnyttelse? Har du troen på forebyggende arbeid med unge? Er du en strukturert, positiv og initiativrik people person med gode lederegenskaper? Da kan dette være den rette stillingen for deg.

Lightup er en ideell ungdomsorganisasjon som arbeider forebyggende og holdningsskapende mot menneskehandel og seksuell utnyttelse. Lightup står også bak ressursnettstedet Pornoprat.no. Vi mobiliserer ungdom gjennom sosiale medier, kampanjevirksomhet, lokale team, samt gjennom foredragsvirksomhet og eventer. Som en internasjonal organisasjon har vi søsterorganisasjoner i Tyskland og Østerrike, og er politisk og religiøst uavhengig. Hovedmålgruppen er unge mellom 13 og 35 år. I Norge ble Lightup etablert i 2013, og vi har i dag to ansatte og en studentpraktikant, samt et godt frivillig nettverk.

Som daglig leder i Lightup vil du få en unik mulighet til å lede Norges eneste ungdomsorganisasjon som jobber forebyggende mot menneskehandel. Vi kan tilby et miljø som har god kompetanse på og kunnskap om forskning relatert til vårt arbeidsfelt, og et nasjonalt og internasjonalt samarbeidsnettverk. Daglig leder i Lightup har personalansvar, og en sekretariatsfunksjon for Lightups sentralstyre. Du vil ha hovedansvar for administrasjon av organisasjonen, med koordinering og drift av det som til enhver tid er Lightups pågående prosjekter. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, oppfølging av regnskap og økonomi, medlemsoppfølging, tilskuddssøknader og rapporteringer. En stor del av rollen består også i representasjonsoppgaver gjennom å være organisasjonens ansikt utad, som innebærer nettverkskontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidsaktører, undervisningsvirksomhet, mediedeltakelse, gjennomføring av arrangementer og kommunikasjon til nettside og sosiale medier.

Vi søker etter en person med organisasjonserfaring, som har teft for godt lederskap og hva det vil si å være en positiv og engasjert leder som kan drive Lightups arbeid fremover. Vi søker deg som er selvgående, fleksibel og kan håndtere varierte arbeidsoppgaver og til tider høyt arbeidspress og korte tidsfrister. Du er en god lagspiller og evnen til å engasjere og motivere andre. Det er en fordel dersom du har erfaring fra arbeid med ungdom og oppfølging av frivillige, og gjerne også med politisk påvirkningsarbeid. Du utmerker deg med god formidlingsevne både skriftlig og muntlig, og gjerne erfaring med formidling og undervisningsvirksomhet. Vi ønsker en daglig leder som deler våre holdninger og verdier. Sentralstyret i Lightup er daglig leders arbeidsgiver og overordnede, daglig leder rapporterer til styret.

Vi søker deg som har

 • Gode lederegenskaper, evnen til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk, og erfaring med ulik type tekstproduksjon
 • Erfaring fra frivillige organisasjoner, ungdomsarbeid eller tilsvarende
 • Gjerne erfaring fra politisk påvirkningsarbeid
 •  Evnen til å være fleksibel og ta utfordringer på strak arm
 • Stor arbeidskapasitet, evne til å følge opp mange prosesser samtidig
 • God systemforståelse og IT-kompetanse
 •  God gjennomføringsevne og gode samarbeidsevner
 •  Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå
 •  Relevant erfaring og personlig egnethet kan kompensere for manglende utdanning

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Lede Lightups sekretariat, som innebærer personalansvar og oppfølging av frivillige og medlemmer
 • Sekretariatsfunksjon for Lightups sentralstyre
 • Hovedansvar for drift og administrasjon
 • Hovedansvar for prosjektforvaltning, statlige søknads- og rapporteringsordninger
 • Oppfølging av regnskap og økonomi
 • Kommunikasjon til nettside og sosiale medier
 • Skrive tilskuddssøknader og rapporteringer
 • Være organisasjonens ansikt utad
 • Nettverksbygging med nasjonale og internasjonale samarbeidsaktører
 • Politisk påvirkningsarbeid
 • Gjennomføring av arrangementer og undervisning
 • Pådriver for faglig utvikling

Vi tilbyr

 • Kontorplass på Sentralen i Oslo
 • Gode arbeidstidsordninger, mulighet for dager med hjemmekontor
 • Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Et godt og inkluderende organisasjonsmiljø
 • Lønn etter gjeldende avtale
 • God pensjonsordning

Søknadsfrist: 6. mai 2024.

Ønsket oppstart: Det er ønskelig med oppstart fra august 2024. Det er også ønskelig å avtale tid for lønnet opplæring i juni (fortrinnsvis i uke 25).

Varighet: Fast stilling (med forbehold om årlig prosjektfinansiering).

Arbeidsstedet er Oslo, med noe reisevirksomhet rundt i Norge. Arbeidstiden er fleksibel⁣, primært på dagtid, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Til gjengjeld får man en unik erfaring, spennende utfordringer, store påvirkningsmuligheter og mye handlingsrom til å forme og utvikle stillingen og organisasjonens videre utvikling i samarbeid med engasjerte frivillige i Lightups styre og kjernegruppe.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Hege Louise Guttormsen (styreleder) på epost hege@lightup-movement.no eller telefon 47815831.

Søknad med CV sendes til info@lightup-movement.no. Referanser, attester, vitnemål eller lignende skal ikke sendes inn, men tas med til et eventuelt intervju.

Nettsted: https://lightup-movement.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024