Til hovedinnhold
Foto: KFUK-KFUM
Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU)

Daglig leder

Sporveisgata 10
xxx
Fast stilling, Fulltid
22.03.2023

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) har de siste årene vokst, og går nå en spennende tid i møte. Vårt fokus er å skape en levende og robust organisasjon for å sikre rettighetene til blinde og svaksynte barn og unge, samt å tilby trygge møteplasser for våre medlemmer. Dette er en utfordrende, givende og engasjerende oppgave. Vi søker nå en ny daglig leder som kan tenke strategisk i samarbeid med sentralstyret, og legge til rette for viktige avgjørelser.

Daglig leder i NBfU har det overordnede ansvaret for daglig drift, herunder arbeidsgiver- og personalansvar, økonomi, administrasjon og organisasjonsutvikling. Du vil lede en organisasjon med medlemmer, tillitsvalgte og ansatte som hver dag jobber for et mer likestilt samfunn. Du vil også få ansvaret for å koordinere det interessepolitiske arbeidet sammen med styreleder, samt å forberede, gjennomføre og følge opp møter og vedtak i sentralstyret og landsmøte – NBfUs øverste organ. Vi ser etter en samlende leder som klarer å ta ansvar for en felles innsats for betydelig vekst i medlemmer, aktiviteter og prosjekter.

Dine kjerneoppgaver

 • Daglig drift av administrasjon, herunder HR, prosjekt- og økonomiledelse
 • Lede og utvikle organisasjonen i nært samarbeid med sentralstyret
 • Følge opp administrasjonen, samt legge tilrette for og følge opp saksgangen til sentralstyret
 • Følge opp interessepolitiske nettverk, prosesser og samarbeid med andre organisasjoner

Vi søker deg som

 • Har organisasjonserfaring, gjerne fra brukerorganisasjoner og/eller barne- og ungdomsorganisasjonene
 • Har administrativ erfaring, fortrinnsvis med ledelse, økonomistyring og regnskapsføring, samt arbeidsgiver- og personalansvar
 • Evner å sette seg inn i lovverket knyttet til drift av frivillig organisasjon, og forvalte ansvaret
 • Har relevant utdannelse på bachelor- eller masternivå innen samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag. Yrkes- og organisasjonserfaring, samt personlig egnethet kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Ønsker å bidra til et mer likestilt samfunn som er universelt utformet slik at blinde og svaksynte barn og unge oppnår reell tilgang til utdanning, fritidsaktiviteter, kunst og kulturliv
 • Trives med å samarbeide både med ungdom, ansatte og eksterne
 • Arbeider selvstendig, tenker strategisk og langsiktig
 • Er fleksibel, med evne til å beholde roen og prioritere godt i en stressende hverdag
 •  Har god rolleforståelse

Vi tilbyr

 • To timer treningsfri i uken
 • Lederansvar og muligheten til å videreutvikle egne lederegenskaper
 • Et engasjerende arbeidsmiljø i en viktig samfunnsorganisasjon
 • Kontorer sentralt på Bislett med deilig takterrasse
 • Fleksibilitet og selvstendighet

Stillingen har en lønnsramme på 522 000 – 602 000 kroner. Innplassering jamfør internt lønnsregulativ. NBfU har innskuddspensjon i Storebrand der arbeidsgiver sparer 5% oppå de 2% som trekkes fra arbeidstaker. Noe reisevirksomhet, kvelds- og helgearbeid må påregnes.

For mer informasjon kontakt daglig leder Irene Elise Hamborg på 99424312 eller ieh@blindeforbundet.no.

Nettsted: https://nbfu.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024