Til hovedinnhold
ONF

Generalsekretær

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
20.11.2022

Vil du være med å lede en organisasjon i utvikling og stor vekst, innenfor et av de viktigste politiske temaene i dagens samfunn?

Vi er en organisasjon som er partipolitisk uavhengig og fremmer fagskolestudentenes stemme gjennom politisk påvirkning og informasjonsarbeid. Høyere yrkesfaglig utdanning har vært i rask utvikling de siste årene, hvor vi har vært en sentral aktør for å utvikle sektoren. Det politiske arbeidet vårt foregår i krysningspunktet mellom utdanningspolitikk og arbeids- og sosialpolitikk. Per i dag organiserer vi flere enn 24 700 studenter, over 91% av alle landets fagskolestudenter, som er spredt rundt på de 33 medlemslagene våre.

Nå søker vi en engasjert generalsekretær som brenner for organisasjonsutvikling, har interesse for utdanningspolitikk, og som vil være med på å utvikle høyere yrkesfaglig utdanning på vegne av fagskolestudentene.

Ansvars- og arbeidsoppgaver

Som generalsekretær er du bindeleddet mellom frikjøpte tillitsvalgte og sekretariatet. Du har arbeidsgiver- og arbeidslederansvaret for sekretariatet, og ha ansvaret for daglig administrativ drift av organisasjonen. Videre vil du ha følgende oppgaver:

 • Strategisk oppfølging av rutiner
 • Redaktør for publikasjoner
 • Forståelse for regnskapssystemer
 • Delta og fremme organisasjonens syn i større arrangementer (Arendalsuka, LM, Høstseminar)
 • Personalansvar og tilrettelegging for et godt arbeidsmiljø

Kunnskap og ferdigheter

Vi ser etter deg som vil være med å videreutvikle organisasjonen, og deg som har et høyt motivasjon både for utdanning og arbeidslivet. Følgende ferdigheter anses som positivt:

 • God politisk forståelse
 • Organisasjonsforståelse
 • God bedriftsøkonomisk forståelse
 • Tidligere personalansvar (helst i frivillig sektor)
 • Det er en stor fordel om du har erfaring med arbeid i frivillige organisasjoner

Personlighet og egenskaper

 • Strukturert arbeidsform og evne til å sjonglere flere baller samtidig
 • Gode samarbeidsevner
 • Lagspiller med god menneskelig samhandling
 • Initiativrik, med sterk evne til selvstendige vurderinger
 • Strukturert og detaljorientert arbeidsmåte med en god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

Du vil ha muligheten til å være med på å videreutvikle en organisasjon som er stadig i vekst med en stor politisk gjennomslagskraft. I tillegg tilbyr vi:

 • Fleksibel arbeidshverdag
 • Spennende saksfelt som har mye politisk oppmerksomhet
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger
 • Eksponert rolle innen både utdanning, arbeidsliv og sosial – politikk
 • Fint lokale med sentral beliggenhet

Om Arbeidsgiver

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge. Siden ONF ble stiftet i 2012 har vi fremmet fagskolestudentenes interesser, rettigheter og vilkår ovenfor fagskolene, beslutningstakerne og samfunnet for øvrig. ONF er det øverste organet i studentdemokratiet på fagskolen. Dette skjer blant annet i møte med stortingsrepresentanter, Kunnskapsdepartementet og arbeidslivsorganisasjoner. ONF har også studentrepresentanter i nasjonale råd og utvalg tilknyttet fagskolesektoren som Nasjonalt Fagskoleråd, NOKUT, Nasjonal klagenemnd og nasjonale fagråd for høyere yrkesfaglig utdanning.

Send søknad innen 20. november via Finn-annonsen: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=278848538

Nettsted: https://www.fagskolestudent.no/

Flere stillinger

xxx
OSLO
xxx
Fast stilling, Fulltid
xxx
14.04.2024
Norges Unge Venstre (NUV)

Generalsekretær

xxx
Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
xxx
1.03.2024