Til hovedinnhold
Norges Unge Venstre (NUV)

Generalsekretær

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
1.03.2024

Unge Venstre søker ny generalsekretær, som i nært samarbeid med den politiske ledelsen får den viktige oppgaven å lede og videreutvikle Unge Venstre til å bli en enda bedre organisasjon.

Vi søker

Vi søker en utadvendt person som kan håndtere et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Generalsekretæren har ansvar for den daglige driften av Unge Venstre, inkludert overordnet økonomistyring, regnskapsførsel, personalansvar, saksforberedelser og videreutvikling av organisasjonen. Generalsekretæren leder sekretariatet og har sentral- og landsstyret som overordnede valgte organ.

Erfaring fra organisasjonsarbeid og organisasjonsutvikling, samt kjennskap til økonomistyring- og håndtering, vektlegges positivt. Stillingen som generalsekretær krever gode lederegenskaper. En del helgearbeid og reisevirksomhet må påregnes i forbindelse med sentrale arrangementer og møter.

Oppstart for stillingen

Oppstart for stillingen vil være i løpet av sommeren 2024, med fleksibel overlappingsperiode mellom 1. juni og 15. juli. Det er svært ønskelig at den påtroppende generalsekretæren kan stille på Unge Venstres sommerleir fra 28. juni til 3. juli. Nøyaktig oppstartsdato og stillingsprosent i overlappingsperioden vil kunne avtales nærmere. Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ trinn 30, og ansettelsen skjer ved åremål på to år, med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er Unge Venstres kontorer på Venstres hus i Oslo.

Spørsmål?

Søknad med CV sendes på e-post til enok@ungevenstre.no merket «Generalsekretær» eller med vanlig post til Norges Unge Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo. Referanser ved etterspørsel. Søknadsfrist er 1. mars.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Unge Venstres generalsekretær Enok Grova på telefon 986 04 755 eller e-post enok@ungevenstre.no

Nettsted: https://www.ungevenstre.no/nyheter/unge-venstre-soker-ny-generalsekretaer1

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024