Til hovedinnhold
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Generalsekretær

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
1.08.2024

Ønsker du å styrke den unge frivilligheten og arbeide for barne- og ungdomsorganisasjonenes interesser?

LNU er en samlingsarena for bredden av barne- og ungdomsfrivilligheten og bygger sitt arbeid på frivillighet, demokrati og mangfold. Vårt mål er at barn og unge skal kunne engasjere seg i frivillige og demokratiske fellesskap og ha innflytelse på samfunnet rundt seg.

Vi søker nå etter en strategisk generalsekretær til en åremålsstilling som vil lede et ungt sekretariat med høy kompetanse og stort engasjement. Du vil også ha et tett samarbeid med styret som representerer medlemsorganisasjonene, og samarbeide med andre aktører innen frivillighet og barne- og ungdomsfeltet.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som generalsekretær vil du ha ansvaret for LNUs arbeid som interesseorganisasjon, kompetanseformidler og forvaltningsorgan. Du vil lede sekretariatet og jobbe strategisk for å utvikle LNU som organisasjon.

Dine andre sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver blir å

 • være styrets viktigste rådgiver og ha ansvaret for gjennomføring av LNUs oppgaver slik de er nedfelt i vedtekter og styrevedtak
 • representere LNU utad og sørge for at LNU er representert nasjonalt og internasjonalt
 • arbeide strategisk for at behovene til LNUs medlemsorganisasjoner blir møtt
 • jobbe for å synliggjøre verdien av barne- og ungdomsorganisasjonene

Din profil

Vår nye generalsekretær evner å se muligheter og drive endring. Du er en leder som har erfaring med strategisk organisasjonsutvikling. Vi ser for oss at du har bakgrunn fra frivillige organisasjoner, da gjerne barne- og ungdomsfrivilligheten.

Videre vil det være en fordel om du har

 • erfaring med politisk påvirkningsarbeid og nettverksbygging
 • erfaring innen økonomistyring og forvaltning
 • strategiske og analytiske evner
 • høy arbeidskapasitet, og en arbeidsmetode som er selvstendig og strukturert

LNU etterstreber å være en inkluderende arbeidsgiver og vi ønsker å gjenspeile mangfoldet av barne- og ungdomsorganisasjoner som vi jobber for. Kjenner du deg igjen i de kvalifikasjonene og egenskapene vi ser etter? Da oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, religion, etnisitet og seksuell orientering.

Generelt om åremålet:

 • Tiltredelse 1. desember 2024 eller etter avtale.
 • Åremålsansettelse for 3 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år.
 • Lønn etter avtale.

Ønsker du flere opplysninger? Ta gjerne kontakt med styreleder Jakob Øvensen Aanderaa på telefon 941 74 212 eller generalsekretær Martine Tønnessen telefon 481 78 334.

Søknadsfrist: 1. august 2024. Søk her!

Registrer og send inn CV og søknad snarest, og husk å legge ved alle relevante attester og vitnemål.

Intervjuer gjennomføres i uke 32, 33 og 34.

Nettsted: https://www.lnu.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024