Til hovedinnhold
SONY DSC
Humanistisk Ungdom

Generalsekretær

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
26.09.2022

Generalsekretæren er sjef for organisasjonens andre fulltidsansatte; organisasjonsrådgiveren. Humanistisk Ungdoms leder er fulltidshonorert og inngår også i kontorfellesskapet. Arbeidssted er i Brugata 19 i Oslo, i tilknytning til Human-Etisk Forbunds hovedkontor.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Saksbehandling og administrative oppgaver
 • Bistå med langsiktig styrking og utvikling av organisasjonen
 • Tilrettelegge for kurs og store arrangementer
 • Tilrettelegge for rekruttering av medlemmer
 • Kontakt med og motivasjon av tillitsvalgte
 • Sekretærfunksjon for styret og arbeidsutvalget
 • Håndtere nettbank, økonomi og budsjett i samarbeid med regnskapsfører
 • Kontakt og samarbeid med ansatte i Human-Etisk Forbund

Søkeren må kunne arbeide selvstendig, være strukturert og systematisk, ha gode samarbeidsevner, og evne til å skape et inkluderende og positivt arbeidsmiljø. Gode dataferdigheter er en forutsetning. Det er en fordel om du kan tenke kreativt, og om du har erfaring med kommunikasjonsarbeid.
Søker må gjerne ha utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men Humanistisk Ungdom ønsker også å rekruttere medarbeidere som gjennom organisasjonserfaring og annen realkompetanse kan tilføre Humanistisk Ungdom viktig kunnskap.

Humanistisk Ungdom er ungdomsorganisasjonen til livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund. På grunn av arbeid med organisasjonens politikk og ideologi, må den ansatte må kunne stille seg bak Humanistisk Ungdoms verdier og formål, og vil bli spurt om dette i et intervju.
Det gjøres oppmerksom på at politiattest skal framlegges ved ansettelse for arbeid med barn og unge.

Hos Humanistisk Ungdom får du:

 • Et meningsfullt, fleksibelt og hyggelig arbeidsmiljø med unge og engasjerte kolleger og frivillige
 • Fleksibel arbeidstid med kjernetid mellom kl. 9 og 15.
 • En universelt utformet arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum.
 • Trening i arbeidstiden og økonomisk støtte til treningsavgift.
 • Sponset lunsjordning
 • Gode muligheter for å utvikle seg innenfor ledelse, organisasjon, økonomi for eksempel gjennom deltakelse på relevante kurs

Ønsket oppstart snarest mulig, eller etter avtale.

Stillingen har en lønnsramme innenfor Statens lønnstrinn (per 01.05.22) 32 og 48 (kr. 370 900-456 800). Nyansatte blir innplassert på et trinn i lønnsspennet i tråd med tjenesteansiennitet, utdanning og erfaring i relevante stillinger og/eller verv. Noe reisevirksomhet og en del kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Søknad og CV sendes som PDF til HUstilling(a)human.no, og det er fint om du skriver litt i søknaden om hvorfor du har lyst å jobbe i en ungdomsorganisasjon og hva du tror du vil få anledning til å utvikle deg på hos oss.
Spørsmål om stillingen kan rettes til leder Sina Inngjerdingen på telefon 23 15 60 90 (mellom 9 og 15) eller e-post ungdom(a)human.no.

Les mer om Humanistisk Ungdom på https://humanistiskungdom.no/

Søknadsfrist er 26. oktober, men vi vil lese søknader fortløpende så send gjerne inn så snart som mulig. Intervjuer vil i hovedsak bli gjennomført fra 9. november, men det kan bli aktuelt å kalle inn raske søkere tidligere.

Nettsted: https://humanistiskungdom.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024