Til hovedinnhold
Støttegruppa 25. juni

Kontorsjef

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
13.10.2023

Støttegruppa 25.juni søker kontorsjef i en nyopprettet stilling. Stillingen vil være den første i et nyopprettet sekretariat. Oppgavene vil være svært varierte i en oppstartsfase. Det tas sikte på å ansette en organisasjonsrådgiver på et noe senere tidspunkt. Kontorsjefen vil være sentral i en slik ansettelse.

Kontorsjefen vil i tillegg til daglige driftsoppgaver ha ansvar for oppbygging av organisasjonen i tett samarbeid med styreleder og styret.

Daglige driftsoppgaver vil være:

  • Forberede styresaker, delta på styremøter, skrive referat fra styremøtene.
  • Økonomi
  • Svare på henvendelser
  • Medlemskommunikasjon og medlemsregister
  • Utarbeide søknader og rapporteringer
  • Støtte styrets medlemmer
  • Annet forefallende arbeid
  • Det må påregnes noe kveldsarbeid
  • Lønn etter avtale

Arbeidssted: Støttegruppa har kontor i Schweigaards gate 12, på Galleri Oslo, sentralt plassert i Oslo sentrum.

Støttegruppa er en nyopprettet organisasjon, opprettet for å være en støtte for berørte etter terroren i Rosenkrantz gate i Oslo, 25. juni 2022.

Nettsted: https://www.tjuefemtejuni.no

Flere stillinger

Natur og Ungdom (N&U)

Grønt Spatak-koordinator

xxx
OSLO
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
19.05.2024
xxx
Oslo
xxx
Prosjektstilling, Fulltid
xxx
19.05.2024