Til hovedinnhold
Røde kors Ungdom
Frivillig verv

Landsrådsmedlemmer

xxx
Frivillig verv, Deltid
16.08.2022

Røde Kors Ungdom søker kandidater til Landsrådet og sentral valgkomite, som velges på Årsmøtet 28.- 30. oktober!
Landsrådet leder og utvikler Røde Kors Ungdoms arbeid på nasjonalt nivå, og velges på årsmøtet i oktober. Landsrådet er i tillegg Røde Kors Ungdoms nasjonale fagrådgiver til landsstyret for Norges Røde Kors.

Landsrådet består av ni (9) personer, som alle er frivillige og tillitsvalgt i Røde Kors Ungdom. I løpet av ett år har landsrådet månedlige møter, og det forventes at man som landsrådsmedlem deltar på samtlige av disse møtene.

Til landsrådet skal det velges:

 • Leder
 • Politisk nestleder
 • 2 landsrådsmedlemmer
 • 2 varamedlemmer

*Leder, nestleder og landsrådsmedlemmer velges for 2 år, varamedlemmene for ett år*

Landsrådets arbeid går blant annet ut på å:

 •  Videreutvikle og kvalitetssikre Røde Kors Ungdoms virksomhet i henhold til landsrådets handlingsplan, budsjett, Røde Kors hovedprogram, Strategi for Røde Kors Ungdom, samt vedtekter
 • Årlig arrangere og innkalle til Røde Kors Ungdoms årsmøte
 • Tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetansebygging gjennom ulike nasjonale samlinger
 • Rådgi, veilede og følge opp alle distriktsråd i Røde Kors Ungdom
 • Representere Røde Kors Ungdom nasjonalt og internt i Røde Kors
 • Påvirke beslutningstakere i henhold til Røde Kors Ungdoms politiske plattform
 • Gi faglige innspill og anbefalinger knyttet til ungdomsaktiviteter i organisasjonen, gjennom Røde Kors Landsstyret, sekretariatet og ulike sentrale og nasjonale utvalg

Høres dette ut som noe for deg? Er du mellom 15 og 30 år? Sitter du med et stort engasjement om å gjøre en forskjell i verden? Har du lyst på nye utfordringer, og er villig til å gjøre en innsats? Da er det akkurat deg vi er på utkikk etter som kandidat til Landsrådet for Røde Kors Ungdom 😊

Fristen for å melde ditt kandidatur er 16. august

Send søknad her.

For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt med valgkomiteen:
Edom Simon – Leder, valgkomiteen Røde Kors Ungdom
Epost: simon.araya@rodekors.org

Nettsted: https://www.rodekors.no/om/rode-kors-ungdom/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024