Til hovedinnhold
Korpsnett Norge

Midlertidig stilling som prosjektkoordinator (50%)

Oslo
xxx
Prosjektstilling, Deltid
12.06.2022

Korpsnett Norge er en landsomfattende medlemsorganisasjon for musikkorps og andre musikkensembler. Vi søker prosjektkoordinator til prosjektet Inkludering i korps i 50% stilling i perioden august 2022 – februar 2023.

Prosjektet Inkludering i korps skal bidra til at flere barn med minoritetsbakgrunn og fra lavinntektsfamilier får bli med i korps og gi musikkorpsene verktøy får å rekruttere de som de vanligvis ikke når. Inkludering i korps er et samarbeid med MiR (Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk), og det er allerede utviklet informasjonsmateriell og verktøy. Prosjektet har en ressursgruppe bestående av personer fra Korpsnett Norge og MiR.

Vi vil nå styrke prosjektet med en prosjektkoordinator slik at vi kan nå ut til flere barn og korps. Vi søker en selvgående prosjektkoordinator som skal ha ansvar for framdrift og løpende koordinering av prosjektaktivitetene. Prosjektkoordinatoren vil ha tett dialog med ressursgruppen og skal være personen som bidrar til å bygge bro mellom tillitsvalgte i musikkorpsene og nye barn og foreldre som kanskje ikke vet hva musikkorps er fra før.

Arbeidsoppgaver:

 • Løpende koordinering av prosjektaktiviteter og kontakt med ressursgruppen i prosjektet
 • Gjennomføre webinarer/seminarer om inkludering i korps sammen med representant fra MiR
 • Følge opp lokale oppstartaktiviteter og åpne øvelser
 • Koordinere samspillhelg høsten 2022
 • Koordinere og bidra i løpende veiledning og lokal relasjonsbygging i prosjektmiljøene
 • Delta på relevante nettverksarenaer
 • Igangsetting av kartlegging av barrierer for deltakelse i voksenkorps
 • Prosjektrapportering og bidra i arbeid med eventuelle nye prosjektsøknader

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra skolekorps eller tilsvarende frivillige organisasjoner, gjerne med vekt på rekruttering og tillitsvalgarbeid på lokalt nivå
 • Erfaring med inkluderingsarbeid fra kommunal eller frivillig sektor
 • Relevant høyere utdanning, kan erstattes av relevant erfaring
 • Gode norskkunnskaper med god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og initiativrik
 • Gode samarbeidsevner og dyktig til å bygge relasjoner
 • Trives med både med administrativt koordineringsarbeid og utadrettet virksomhet.

Noe kveldsarbeid og reisevirksomhet må påregnes.

Som prosjektkoordinator blir du en del av vårt sekretariat som for tiden består av daglig leder og musikksjef i 100% stillinger. Stillingen rapporterer til daglig leder, og arbeidssted blir på vårt kontor i Møllergata 39 i Oslo der vi deler lokaler med mange andre musikkorganisasjoner. Vi tilbyr god pensjonsordning og lønn etter avtale.

For spørsmål, ta gjerne kontakt med daglig leder i Korpsnett Norge, Unni Færøvik, på telefon 944 22 908 eller unni@korpsnett.no

Søknad og CV sendes til unni@korpsnett.no

Nettsted: https://www.korpsnett.no

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024