Til hovedinnhold
Miljøagentene

Organisasjons- og administrasjonsleder

Oslo, Mariboesgate 8
xxx
Vikariat, Fulltid
11.01.2024

Vår flinke organisasjons- og administrasjonsleder skal ut i perm, så nå ser vi etter en nesten like flink vikar

Miljøagentene søker en organisasjons- og administrasjonsleder til Hovedkvarteret, organisasjonens administrasjon, som i dag har 15 ansatte. Miljøagentene er barnas egen miljøorganisasjon, og har lokallag og agenter over hele landet. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon der barna selv er med og bestemmer. Miljøagentene har de siste årene opplevd sterk vekst og er i rask utvikling. Miljøagenter over hele landet trenger deg på laget – bli med på å tilby mestring og mulighet for handling!

Organisasjon- og administrasjonslederen vil være nestleder og daglig leders stedfortreder. Stillingen vil også gå inn som nærmeste leder for ansatte som jobber med blant annet administrasjon, medlemmer og lokallag.

Vikariatet går til februar 2025. Oppstart etter avtale. Gjennom året får du muligheten til å være med på samlinger med miljøagenter, spennende prosjekter og på å løfte Miljøagentene til nye høyder.

Organisasjon- og administrasjonslederen vil ha følgende ansvarsområder

 • Bidra til organisasjonsutvikling og øvrig strategisk arbeid.
 • Følge opp og utvikle organisasjonens rutiner og administrative støttesystemer innenfor HR og personal, økonomistyring og prosjektoppfølging.
 • Overordnet ansvar for Miljøagentene sitt HR-, HMS- og GDPR-arbeid.
 • Overordnet ansvar for medlemsregister og medlems- og organisasjonsoppfølging.
 • Økonomi- og budsjettarbeid.
 • Forberede saker til sentralstyret for å følge opp landsmøtets vedtak og å utvikle organisasjonen.
 • Personalansvar for medarbeiderne innenfor egne ansvarsområder.
 • Ansvar for rapportering og søknad til tilskuddsmyndigheter.

Du bør krysse av på flere av disse punktene:

 • Utdanning tilsvarende masternivå, gjerne med økonomisk-administrative og / eller ledelsesfag i fagkretsen. – Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med å lede prosesser, prosjekter eller folk.
 • Kjennskap til frivillige og demokratiske organisasjoner, gjerne barne- og ungdomsorganisasjoner.
 • En inkluderende lederstil.
 • Gode kommunikasjonsevner, og ønsker å spille andre gode.
 • Engasjement for miljø, og at barn skal bli hørt i miljøsaken.

Lønn etter Miljøagentene sin lønnspolitikk, lønnsplassering ut ifra erfaring og kvalifikasjoner mellom 600.000 og 680.000. Høyere lønn kan avtales for spesielt kvalifiserte kandidater. Vi har betalt trening, gode pensjonsvilkår og helseforsikring.

Miljøagentene heier på mangfold, og oppfordrer de som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn.

Du søker stillingen på finn.no. Husk å laste opp både søknadsbrev og CV som vedlagte filer.

Om oss

Miljøagentene er en selvstendig, frivillig medlemsorganisasjon for barn. Vi arbeider for å gi barn tro på seg selv, på framtiden, og at det nytter å gjøre noe! Vi er partipolitisk uavhengige og livssynsnøytrale. Våre 10.000 medlemmer ønsker et renere miljø og en tryggere framtid for jorden og menneskene som bor på den. Alle barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen for at vi skal bli flinkere til å ta vare på jordkloden vår. Alle miljøagenter har rett til å si ifra!

Nettsted: https://miljoagentene.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024