Til hovedinnhold
Miljøagentene

Organisasjons- og administrasjonsleder

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
9.06.2022

Miljøagentene søker en organisasjons- og administrasjonsleder til Hovedkvarteret, organisasjonens administrasjon, som i dag har 13 ansatte. Miljøagentene er barnas egen miljøorganisasjon, og har lokallag og agenter over hele landet. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon der barna selv er med og bestemmer. Miljøagentene har de siste årene opplevd sterk vekst og er i rask utvikling. Miljøagenter over hele landet trenger deg på laget – bli med på å tilby mestring og mulighet for handling!

Organisasjon og administrasjonslederen vil være nestleder og daglig leders stedfortreder. Stillingen vil også gå inn som nærmeste leder for ansatte som jobber med blant annet administrasjon, medlemmer og lokallag. Stillingen er nyopprettet, og vil blant annet ha følgende ansvarsområder:

 • Bidra til organisasjonsutvikling og øvrig strategisk arbeid
 • Følge opp og utvikle organisasjonens rutiner og administrative støttesystemer innenfor HR og personal, økonomistyring og prosjektoppfølging.
 • Overordnet ansvar for Miljøagentenes HR- og HMS-arbeid.
 • Overordnet ansvar for medlemsregister og medlems- og organisasjonsoppfølging
 • Økonomi- og prosjektstyring
 • Rapportering til myndigheter og tilskuddsgivere
 • Forberede saker til sentralstyret for å følge opp landsmøtets vedtak og å utvikle organisasjonen
 • Personalansvar for medarbeiderne innenfor egne ansvarsområder

Vår nye organisasjon og administrasjonsleder må ha

 • Utdanning tilsvarende masternivå, gjerne med økonomisk-administrative og / eller ledelsesfag i fagkretsen. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Ledererfaring.
 • Kjennskap til frivillige og demokratiske organisasjoner, gjerne barne- og ungdomsorganisasjoner.
 • God økonomisk og regnskapsmessig forståelse og erfaring med budsjettering
 • Gode strategiske og analytiske evner, og er løsningsorientert.
 • En inkluderende lederstil og ønsker å spille andre gode
 • Gode kommunikasjonsevner, og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • Engasjement for miljø, og for at barn skal bli hørt i miljøsaken.

Hovedkvarteret ligger i Miljøhuset i Oslo sentrum. Lønn etter Miljøagentenes lønnspolitikk, statens lønnstrinn 60 til 67. Høyere lønn kan avtales for spesielt kvalifiserte kandidater.

Miljøagentene heier på mangfold, og oppfordrer de som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn.

Søk stillingen via Finn: https://www.finn.no/job/apply?adId=259340001

Om Miljøagentene

Miljøagentene er en selvstendig, frivillig medlemsorganisasjon for barn. Vi arbeider for å gi barn tro på seg selv, på framtiden, og at det nytter å gjøre noe! Vi er partipolitisk uavhengige og livssynsnøytrale. Våre 10.000 medlemmer ønsker et renere miljø og en tryggere framtid for jorden og menneskene som bor på den. Alle barn i Norge kan bli miljøagenter og jobbe sammen for at vi skal bli flinkere til å ta vare på jordkloden vår. Alle miljøagenter har rett til å si ifra!

Nettsted: https://miljoagentene.no/

Flere stillinger

Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Speiderkonsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024