Til hovedinnhold
Norsk Studentorganisasjon (NSO og StL)

Organisasjonskonsulent

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
7.08.2022

Norsk studentorganisasjon er en interesseorganisasjon som arbeider for å bedre og ivareta de faglige, sosiale og økonomiske interessene til studenter ved landets universiteter og høyskoler.

Vi søker en organisasjonskonsulent skal ha ansvaret for å koordinere og følge opp arbeidet med sentralstyremøter, og andre administrative oppgaver i forbindelse med NSOs sentralstyre. Arbeidet må gjennomføres i tett samarbeid med både tillitsvalgte og andre ansatte i organisasjonen.

Vi er ute etter en strukturert, serviceinnstilt og engasjert organisasjonskonsulent som trives i en travel og sosial arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter og andre arrangementer.
 • Informasjonsarbeid i forbindelse med møter, arrangementer og lignende rettet mot tillitsvalgte i organisasjonen.
 • Utvikle gode løsninger og rutiner for saksbehandling og møter i organisasjonen.
 • Bistå arbeidsutvalget i oppfølging av tillitsvalgte i forbindelse med sentralstyremøter eller gjennomføring av andre arrangementer.
 • Holde seg oppdatert på aktuelle saker på organisasjonens dagsorden, vedtak, retningslinjer og rutiner.
 • Publisering av innhold på NSOs nettsider.
 • Utarbeidelse av protokoll fra sentralstyremøtene.
 • Andre løpende administrative oppgaver knyttet til driften av kontoret.
 • Andre oppgaver kan tilkomme stillingen.

I tillegg har alle ansatte i sekretariatet ansvar for å bidra til god organisering og tilrettelegging for organisasjonens arrangementer, samt sikre høy kvalitet og kontinuitet i organisasjonens politiske og administrative arbeid.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Erfaring med gjennomføring av arrangementer, gjerne møter i styrende organer.
 • Erfaring med organisasjonsarbeid og samarbeid med tillitsvalgte.
 • Erfaring med utarbeidelse av sakspapirer og saksbehandlingsprosesser.
 • Har høy gjennomføringsevne, god prosess- og rolleforståelse, er handlekraftig og målbevisst.
 • Strukturert, nøyaktig, effektiv, serviceinnstilt, nytenkende og kreativ.
 • Du liker å ta i bruk nye verktøy for å effektivisere arbeidet ditt.
 • Arbeidsspråk er norsk, men du må også beherske engelsk muntlig og skriftlig.
 • Høyere utdanning. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for utdanningskravet.

Vi tilbyr en variert arbeidshverdag ved våre kontorer sentralt i Oslo.

Noe reisevirksomhet og helgearbeid må påregnes. Lønn etter statens lønnstrinn med startlønn mellom 501 200 og 584 700 kr etter ansiennitet og utdanning, samt offentlig tjenestepensjon i KLP. NSO er tilknyttet Landsoverenskomst for virksomheter i Virke/ HUK.

Søk på stillingen her.

Om NSO

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 32 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Studentdemokratiene representerer om lag 260 000 studenter. NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag. NSO er partipolitisk uavhengig.

Nettsted: https://student.no

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024