Til hovedinnhold
Illustrasjon: Ingrid Rognstad
LNU

Organisasjonsrådgiver (fast 100%)

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
12.06.2022

Vi søker en initiativrik og selvstendig rådgiver som vil være med på å utvikle LNUs arbeid med flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en paraplyorganisasjon for 102 demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Sekretariatet i LNU består av rundt 20 ansatte og holder til på Frivillighetshuset på Tøyen.  

LNU jobber for å styrke norske barne- og ungdomsorganisasjoner, og har fått støtte til å gjennomføre et prosjekt knyttet til flerkulturelle organisasjoner. Prosjektet skal kartlegge organisasjonenes behov, bygge nettverk mellom dem og til LNU, samt skape møteplasser for å bidra til kompetanseheving og erfaringsutveksling.  

Stillingen vil bidra til å styrke et prioritert område for LNU. 

Stillingen er en del av LNUs kompetanseavdeling, og du vil jobbe tett sammen med LNUs andre kompetanserådgivere. Sammen vil dere gi veiledning og bistand til barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge.  

Sentrale arbeidsoppgaver:  

 • Ansvar for LNUs prosjekt Flere med: Sterkere flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner 
 • Søknad- og rapporteringsansvar for Flere med-prosjektet til bevilgende myndigheter 
 • Informasjonsinnhenting om flerkulturelle organisasjoner med nasjonal innretning eller potensiale og deres behov. 
 • Veiledning og bistand til flerkulturelle organisasjoner, spesielt om organisasjonsutvikling 
 • Gjennomføre nettverk, konferanser og skape møteplasser for å utvikle flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner 
 • Bidra i LNUs mangfoldsarbeid 
 • Bidra i LNUs kompetansearbeid med kursing, utvikling av kompetansemateriale m.m. 

Vi søker deg som har erfaring med/fra flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner og god forståelse for organisasjonsbygging. Ledererfaring fra organisasjoner er en fordel. Stillingen krever at man er strukturert, er god til å kommunisere og kan gjennomføre større arrangementer. Det blir lagt vekt på personlig egnethet og evnen til å bygge nettverk. Kompetanse om og forståelse for viktigheten av mangfold er viktig.  

Hos oss i LNU får du: 

 • jobbe sammen med unge, engasjerte og dyktige kollegaer i et godt arbeidsmiljø 
 • lønnsinnplassering mellom 453 000 og 493 000 kr i brutto årslønn 
 • fleksibel arbeidstid 
 • felles lunsj og mulighet til trening i arbeidstiden 
 • god pensjonsordning 

Ønsket oppstart er 1. august 2022, men med mulighet for tidligere oppstart. Personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne oppfordres spesielt til å søke. Vi tilrettelegger arbeidsplassen ved behov. 

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsleder Kim Kantardjiev på 977 20 102.  

Søknad med CV sendes innen søndag 12. juni på e-post til jobb@lnu.no. Merk e-post med Søknad organisasjonsrådgiver. Attester og vitnemål vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju.  

Nettsted: https://www.lnu.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024