Til hovedinnhold
Illustrasjon: Ingrid Rognstad
LNU

Organisasjonsrådgiver forvaltning – fast 100% stilling

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
10.10.2022

LNU søker deg som vil jobbe med å dele ut midler til spennende prosjekter i barne- og ungdomsfrivilligheten!

Kanskje er dette stillingen for deg? Som organisasjonsrådgiver i LNUs forvaltningsavdeling, vil du sammen med sju andre organisasjonsrådgivere jobbe med støtteordninger som bidrar til at barn og unge får realisert sine drømmer. Stillingen vil hovedsakelig jobbe med støtteordningene Bærekraftsstøtta og Mangfold- og inkluderingsstøtta.

Stilling: 100 %, fast. Oppstart 12. desember eller etter avtale.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en paraplyorganisasjon for 102 demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Sekretariatet i LNU består av rundt 20 ansatte og holder til på Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo. LNU jobber for meningsfulle fritidstilbud for barn og unge og for deres medvirkning lokalt, nasjonalt og globalt.

Nå søker vi en dyktig og engasjert organisasjonsrådgiver til en fast 100 % stilling i forvaltningsavdelingen i LNU.

Stillingen som organisasjonsrådgiver i LNUs forvaltningsavdeling er knyttet til saksbehandlingsoppgaver, og eventuelt andre oppgaver i støtteordningene. I stillingen vil du både veilede søkere og behandle søknader og rapporter. Du jobber tett med de andre saksbehandlerne, og er en del av arbeidsfellesskapet i LNU.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Forvalte og videreutvikle støtteordningene
 • Veiledning, oppfølging og kontroll av organisasjonene som får støtte
 • Rapportering til departementet
 • Økonomiansvar for stillingens arbeidsfelt
 • I samarbeid med kommunikasjonsrådgiver, markedsføre støtteordningene og drive informasjonsarbeid
 • Stillingen vil kunne bli tillagt andre oppgaver ved behov

I denne stillingen vil du hovedsakelig jobbe med to av LNUs støtteordninger:

Bærekraftsstøtta er en ny støtteordning fra 2021, som LNU forvalter med midler fra Norad. Midlene skal gå til prosjekter om FNs bærekraftsmål i barne- og ungdomsorganisasjonene.

Mangfold- og inkluderingsstøtta er en støtteordning LNU forvalter på vegne av Barne- og familiedepartementet. Midlene skal gå til prosjekter som omhandler mangfold, inkludering, deltakelse og holdninger i demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge.

Vi søker deg som har interesse for en meningsfull fritid for barn og unge, og gjerne erfaring fra barne- og ungdomsfrivilligheten. Vi ser gjerne at du har erfaring med søknadsskriving, veiledning og saksbehandling. Høyere utdanning kan kompensere for manglende erfaring. Du må ha god skriftlig framstillingsevne på norsk, og kunne kommunisere tydelig med søkere. Stillingen innebærer en god del selvstendig arbeid, men du må også kunne samarbeide godt med andre. En ryddig arbeidsstil er en forutsetning.

Kjenner du deg igjen? Søk, da vel!

Hos oss i LNU får du

 • jobbe sammen med unge, engasjerte og dyktige kollegaer
 • lønnsinnplassering mellom 471 000 kr og 510 000 kr i brutto årslønn i en 100 % stilling
 • fleksibel arbeidstid
 • felles lunsj og mulighet for trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning

Ønsket oppstart 12. desember eller etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsleder for forvaltning, Ann Helen Skaanes, på 23 31 05 87 eller ann.helen@lnu.no.

Søknad med CV sendes innen 10. oktober til e-postadressen jobb@lnu.no. Attester og vitnemål vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju.

Nettsted: https://www.lnu.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024