Til hovedinnhold
Grønn Ungdom

Organisasjonssekretær

xxx
Fast stilling, Deltid
21.08.2022

Grønn Ungdom er ungdomspartiet til Miljøpartiet De Grønne. Vi har nå ledige faste stillinger i sekretariatet vårt, som organisasjonssekretær (40 %) og fylkessekretær (40-100 %). Stillingene kan kombineres, for eksempel i en 100 %-stilling der 40 % av stillingen brukes på organisasjonssekretærarbeid og 60 % på fylkeslagene. Det er altså fullt mulig å søke begge to!

Som organisasjonssekretær vil du ha hovedansvar for Grønn Ungdoms rutinemessige økonomioppgaver, inkludert regnskapsføring i Tripletex, å bistå fylkeslagene med økonomiarbeid, og håndtering av refusjoner og lønn. Tidligere økonomierfaring er ikke påkrevd, og det vil bli gitt opplæring. I tillegg vil du ha ansvar for utsending av sakspapirer og referater, og bistå generalsekretær og sekretariatet med annet forefallende organisatorisk arbeid ved behov.

Grønn Ungdoms partikontor ligger i Oslo, men det er ikke et krav å bo i Oslo for å søke stillingen.

Vi kan tilby deg:

 • Lønn etter tariff
 • Engasjerende arbeidsplass sentralt i Oslo, eventuelt kontorplass et annet sted i landet
 • Verdifull erfaring med økonomiarbeid og regnskapsføring
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Fast 40 % stilling
 • Fleksibel arbeidstid

Oppgavene dine blir blant annet:

 • Regnskapsføring i Tripletex
 • Bistå fylkeslag med økonomiarbeid
 • Kontrollere fylkeslagenes regnskap
 • Registrering av kontingentbetalinger i medlemssystemet Hypersys
 • Formatering av dokumenter

Vi ser etter deg som:

 • Har erfaring med organisasjonsarbeid, helst i barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Trives med detaljarbeid og er glad i regneark
 • Mestrer digitale verktøy
 • Er pliktoppfyllende og selvdreven

Organisasjonssekretæren er en rent administrativ stilling som jobber tett med generalsekretær, og kommer ikke til å innebære noen politiske oppgaver. Medlemskap i Grønn Ungdom er ingen forutsetning, men man bør ha et ønske om at Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne skal lykkes med organisasjonsarbeidet.

Erfaring med økonomiarbeid er en fordel, men det vil gis opplæring. Du vil måtte delta på Grønn Ungdoms landsstyremøter og møter i sekretariatet til Grønn Ungdom og MDG ved behov. Det forventes ikke annen reisevirksomhet.

Stillingens lønnsramme følger Kontoroverenskomsten mellom Virke og Handel-Kontor. Nyansatte blir innplassert på et lønnstrinn i tariffavtalen i tråd med ansiennitet.

Grønn Ungdom ønsker mangfold på partikontoret, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet, legning, kulturell bakgrunn, etnisitet og funksjonsevne.

For spørsmål om stillingen kan du kontakte generalsekretær Miriam Langmoen på 932 91 554. Søknadsfristen er søndag 21. august, med tiltredelse snarest. For ordens skyld opplyser vi om at det kan kreves en begrenset politiattest fra ansatte i Grønn Ungdom, ettersom vi har ansvar for mindreårige personer.

Søknad med CV sendes til miriam@gronnungdom.no. I søknaden skriver du litt om deg selv, dine erfaringer og hvilke tanker du gjør deg rundt jobben. Referanser og attester blir etterspurt ved innkalling til intervju.

Nettsted: https://www.gronnungdom.no

Flere stillinger

Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Speiderkonsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024