Til hovedinnhold
Youth For Understanding (YFU) Norge

Outbound-koordinator for utvekslingselever

Oslo
xxx
Prosjektstilling, Deltid
1.09.2022

Leter du etter en deltidsjobb ved siden av studiene?

YFU Norge er en ideell, frivillig utvekslingsorganisasjon. Nå har vi ledig en 50% stilling som outbound-koordinator for skoleåret 2022/23. Hovedoppgavene til stillingen er knyttet til søkere og elever som reiser på utveksling fra Norge.

 • Søknadsfrist: snarest, og senest innen 1. september 2022
 • Oppstart: 1. oktober 2022 eller etter avtale
 • Varighet: ca. 1. oktober 2022 – ca. 30. juni 2023
 • Omfang: 50 %
 • Arbeidssted: Vårt kontor i Oslo, eventuelt hjemmekontor etter avtale

Om oss

YFU Norge er en frivillig, ideell organisasjon som tilbyr elevutveksling og andre læringsaktiviteter. Vi er en av verdens største og eldste utvekslingsorganisasjoner og har fred som formål. Vi har eksistert i Norge siden 1967. Hvert år reiser ungdommer fra hele verden til Norge for å gå på videregående skole og bo i vertsfamilie her, og vi sender også ungdommer på utveksling fra Norge. Vi samarbeider med mer enn 40 YFU-organisasjoner i hele verden.

Sekretariatet til YFU Norge har ansvar for den daglige driften av organisasjonen, og består av to fulltidsansatte og to deltidsansatte. Vårt kontor ligger sentralt i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Hjelpe med å rekruttere elever som ønsker å reise på utveksling
 • Behandle innkommende søknader og elevprofiler
 • Oppfølging og samarbeid med frivillige og praktikanter
 • Støtte de andre i sekretariatet med deres oppgaver
 • Andre administrative oppgaver kan inngå ved behov

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Du kan opptre sørvisinnstilt og imøtekommende
 • Du kan jobbe selvstendig og samarbeide godt med andre
 • Du er komfortabel med å snakke med folk på telefon
 • Du har gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra frivillige organisasjoner er et fortrinn
 • Markedsføringserfaring eller erfaring med lignende arbeid er et fortrinn

Vi tilbyr

 • Et supert arbeidsmiljø og meningsfylte oppgaver
 • Stor frihet og fleksibilitet i egen arbeidssituasjon
 • Mulighet til å påvirke hvilken retning organisasjonen skal bevege seg i årene framover
 • Hyggelige lokaler i vårt kontor på Majorstuen
 • Stillingen gir mulighet for egen utvikling og vekst
 • Lønn og andre goder etter avtale

YFUs sekretariat er en liten, dynamisk arbeidsplass, med stor aktivitet. Vi er få, dermed har hver enkelt ansatt mye innflytelse og påvirkning. Vi er i en utviklingsfase, og forventer at outbound-koordinatoren tar eierskap til de utviklingsprosessene vi jobber med. Vi dyrker et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og personlige egenskaper vil derfor bli vektlagt. Dette er også en god mulighet til å lære mer om internasjonal ungdomsutveksling og hva det innebærer.

Hvordan søke

Send en kortfattet søknad og CV per epost til generalsekretær, Vilma Seikkula, vilma@yfu.no.

Søknadsfrist er snarest, og senest innen 1. september 2022. Stillingen vil bli besatt når vi finner den rette kandidaten. Ønsket oppstartsdato er 1. oktober 2022, eller etter nærmere avtale.

Ved spørsmål om stillingen eller søknadsprosessen, kontakt Vilma på vilma@yfu.no.

Nettsted: https://om.yfu.no/ledige-stillinger

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024