Til hovedinnhold
ONF

Politisk rådgiver (100%)

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
31.05.2022

Vil du være med på å tale fagskolestudentenes sak og løfte høyere yrkesfaglig utdanning?

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter har en ledig stilling på 100% med tittel politisk rådgiver med tiltredelse snarest.

Om stillingen:

Som politisk rådgiver vil du jobbe tett med ONFs ledelse, og ha ansvar for oppfølging av politiske prosesser som angår fagskolestudenter og høyere yrkesfaglig utdanning.

Fagskolefeltet har vært i svært rask utvikling de siste årene, med ny fagskolelov, opptrapping av studieplasser og styrking av studentenes rettigheter. Som politisk rådgiver vil du være en pådriver for å løfte høyere yrkesfaglig utdanning. Du skal bistå ONFs ledelse i arbeidet opp mot sentrale beslutningstakere, arbeidslivsorganisasjoner, fagskoler, og jobbe målrettet for økt synlighet og gjennomslag for fagskolestudentenes politiske interesser.

ONF er partipolitisk uavhengig, og den politiske rådgiveren skal jobbe opp mot alle politiske partier.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Har interesse og forståelse av utdanningssystemet, organisasjonsarbeid og ONFs arbeid
 • Meget god innsikt i samfunnsmessige forhold. Den rette kandidaten har politisk teft, og evne til å oppdage prioriteringer hos relevante interessenter
 • Dokumentert erfaring fra politisk arbeid, for eksempel i ungdomsparti, fagforening eller andre frivillige organisasjoner
 • Nettverk i politikk og arbeidslivsorganisasjoner er en fordel
 • Kjennskap til fagskole og høyere yrkesfaglig utdanning vil telle positivt
 • Stillingen har ingen formelle krav til utdanning, men relevant utdanningsbakgrunn innen for eksempel samfunnsvitenskap vil være et pluss

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsegenskaper og skriveferdigheter
 • God samarbeidsevner og rolleforståelse
 •  Strukturert arbeidsform og evne til å sjonglere flere baller samtidig
 • Initiativrik, med sterk evne til å gjøre selvstendige vurderinger
 • Jobber godt under tidspress

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Følge relevante politiske prosesser og arbeide med politisk påvirkningsarbeid på vegne av ONF
 • Delta i politiske møter med beslutningstakere, sammen med ONFs valgte ledelse
 • Synliggjøre ONFs politikk i media og sosiale medier
 • Ansvar for medieovervåkning og å holde oversikt over relevante politiske prosesser på utdannings- og arbeidslivsfeltet
 • Ansvar for å utarbeide høringssvar
 • Utarbeide politiske saksgrunnlag, innspill og strategier for ONF
 • Støtte ONFs ledelse i deres arbeid i styrer, råd og arbeidsgrupper
 • ONF er et lite arbeidsmiljø, og du må være forberedt på å bistå på andre arbeidsfelt ved behov. Særlig gjelder dette organisatoriske arbeidsoppgaver

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et arbeidsmiljø med høyt tempo og korte beslutningslinjer
 • Fleksibel arbeidstid og gode feriebetingelser
 • Lønn etter avtale
 • Nyoppussede lokaler
 • Tilgang til treningsrom

Om ONF:

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) ble startet i 2012, og har nå 33 medlemslag med 24 703 medlemmer. Medlemslagene våre er studentorgan på fagskoler over hele Norge. ONFs formål er å ivareta og fremme fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor myndigheter og samfunnet forøvrig. ONF er en organisasjon i vekst, og har per nå fem ansatte. ONF har nye og fine lokaler Henrik Ibsens Gate 40 i Oslo.

Nettsted: https://www.fagskolestudent.no/

Flere stillinger

Elevorganisasjonen i Norge (EO)

Økonomisekretær

xxx
Oslo
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.11.2023
Ikke LNU-medlem

Kontorsjef

xxx
Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
xxx
13.10.2023