Til hovedinnhold
Illustrasjon: Ingrid Rognstad
LNU

Politisk rådgiver

Oslo
xxx
Fast stilling, Fulltid
29.06.2022

Vi søker en politisk rådgiver som skal jobbe for barne- og ungdomsorganisasjonenes rammevilkår og for barn og unges medvirkning, nasjonalt og internasjonalt. 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en paraplyorganisasjon for 102 demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Sekretariatet i LNU består av rundt 20 ansatte og holder til på Frivillighetshuset på Tøyen.  

LNU har to politiske rådgivere som har hovedansvar for LNUs interessepolitiske arbeid. Denne stillingen har hovedvekt på nasjonale spørsmål. Særlig aktuelle politiske tema for stillingen er frivillighetspolitikk, samt barn og unges makt og medvirkning. Den politiske rådgiveren inngår i avdeling for kompetanse og interessepolitikk. 

Sentrale arbeidsoppgaver:  

 • Skrive notater, rapporter og høringsinnspill om LNUs interessepolitiske saker  
 • Kontakt og samarbeid med politikere, embetsverk og andre samfunnsaktører  
 • Kontaktpunkt og koordinator for LNUs arbeid med statsbudsjett 
 • Bistå styreleder og generalsekretær i politiske saker og forberede saker til LNUs styre 
 • Bistå LNUs medlemsorganisasjoner med kurs og rådgivning om politisk påvirkning 
 • Kartlegge forskning og utarbeide bakgrunnsanalyser for politikkutvikling og politisk påvirkning 

Vi søker deg som har erfaring med politisk påvirkning på nasjonalt nivå, gjerne fra parti og/eller samfunnspolitisk(e) organisasjoner. Erfaring med LNUs politiske saksområder er en fordel. Du har også kompetanse eller utdanning innen samfunnsanalyse, og erfaring fra barne- og ungdomsfrivilligheten. Gode samarbeidsevner og en selvstendig og ryddig arbeidsstil er en forutsetning.  

Hos oss i LNU får du 

 • jobbe sammen med unge, engasjerte og dyktige kollegaer 
 • lønnsinnplassering mellom 453 000 kr og 493 000 kr i brutto årslønn  
 • fleksibel arbeidstid  
 • felles lunsj og mulighet for trening i arbeidstiden  
 • god pensjonsordning 

Ønsket oppstart er 1. oktober 2022 eller etter avtale. Personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne oppfordres spesielt til å søke. Vi tilrettelegger arbeidsplassen ved behov.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsleder Kim Kantardjiev på 977 20 102, politisk rådgiver Jan Halvor Vaag Endrerud på 478 41 640 

Søknad med CV sendes innen søndag 29. juni på e-post til jobb@lnu.no. Attester og vitnemål vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju.  

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024