Til hovedinnhold
Skeiv Ungdom

Prosjektkoordinator Ungdomstelefonen Skeiv Ungdom

Oslo
xxx
Prosjektstilling, Fulltid
15.07.2022

Ønsker du å legge til rette for at unge har et trygt sted å komme med spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet? Er du god på å motivere og ta vare på frivillige i en ungdomsorganisasjon? Da er kanskje du vår neste prosjektkoordinator i Ungdomstelefonen!

Ungdomstelefonen (UT) er et tilbud til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, følelser, forelskelse, aktivitetstilbud eller sex. Tjenesten er drevet etter likepersonsprinsippet, der unge frivillige i alderen 18-30 år svarer unge på spørsmål de sitter inne med. De frivillige i Ungdomstelefonen svarer på henvendelser på telefon, chat og melding. .

Mer informasjon om Ungdomstelefonen finner du på www.ungdomstelefonen.no.
Som prosjektkoordinator i Ungdomstelefonen har du det overordnede ansvaret for generell drift, administrering av prosjektet, samt rekruttering, opplæring og oppfølging av vaktene i Ungdomstelefonen. Du samarbeider tett med tillitsvalgt blant de frivillige.

Du vil jobbe på vårt hovedkontor i Oslo sentrum sammen med våre øvrige ansatte. Kontorene våre er universelt utformet. Stillingen rapporterer til Daglig leder i Skeiv Ungdom.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Rekruttere og følge opp frivillige vakter til Ungdomstelefonen, inkludert debriefing av vakter i
 • Ungdomstelefonens åpningstid.
 • Bistå frivillige i å betjene samtaletilbudet ved behov i Ungdomstelefonens åpningstid
 • Søknads- og rapportskriving på offentlige støtteordninger
 • Sikre gode rutiner for føring av statistikk, erfaringsutveksling og kompetanseheving blant vaktene i Ungdomstelefonen
 • Utvikle og følge opp budsjett for prosjektet i samarbeid daglig leder
 • Planlegge og organisere faglige og sosiale arrangement for de frivillige i Ungdomstelefonen

Du må

 • Ha relevant sosialfaglig utdanning (f.eks. sosialt arbeid, psykologi, barnevern, samtaleterapi, psykisk helsearbeid e.l.)
 • Ha relevant utdanning eller realkompetanse – helst innen sosialt eller annet helserelatert arbeid
 • Ha erfaring fra organisasjonsarbeid, helst fra barne- og ungdomsfrivillighet eller andre lignende tilbud og tjenester relevant for stillingen
 • Være strukturert og ha evne til å jobbe selvstendig
 • Ha inngående kunnskap om psykisk helse og kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du

 • Har erfaring fra lignende hjelpetjenester
 • Har god forståelse av frivillighet og evne til å motivere og jobbe godt med og for frivillige
 • Har erfaring med søknads- og rapportskriving

Hos oss i Skeiv Ungdom får du

 • Jobbe sammen med unge, engasjerte og dyktige kollegaer, tillitsvalgte og frivillige
 • Et meningsfullt, fleksibelt og hyggelig arbeidsmiljø med god oppfølging
 • En universelt utformet arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • Tilgang til treningsrom og trening i arbeidstiden
 • Felles lunsjordning
 • Gode muligheter for å utvikle seg innenfor organisasjonsarbeid
 • Mulighet til å delta på kurs relevante for stillingen

Stillingen er på 100% og lønnes etter statens satser, lønnstrinn etter avtale. En del kvelds- og helgearbeid må medregnes. Stillingen er finansiert gjennom statlige prosjektmidler, og en videreføring av stillingens størrelse er avhengig av videreføringen av disse midlene.

Tiltredelse i august/september.

Eventuelle spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til administrasjonsleder i Skeiv Ungdom, Sol Esperanza Pellicer, på e-post sol.pellicer@skeivungdom.no eller tlf. 473 95 011.

Søknad med CV sendes innen 15.07.2022 på e-post til jobb@skeivungdom.no, og merkes «Søknad prosjektkoordinator UT». Attester og vitnemål vil bli etterspurt ved eventuelt intervju. Intervjuer er planlagt gjennomført i juni.

Siden vi er en organisasjon som jobber spesifikt for og med barn og ungdom vil vi be kandidaten vi ansetter om å fremvise forenklet politiattest.

Nettsted: https://skeivungdom.no/

Flere stillinger

Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Speiderkonsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024
De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024