Til hovedinnhold
illustrasjonsbilde for ledige stillinger.
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Prosjektstilling – koordinator for flytteprosjekt

Oslo
xxx
Prosjektstilling, Deltid
15.02.2024

Er du strukturert, glad i å gjøre praktiske oppgaver og kan tenke deg en deltidsstilling de neste månedene – samtidig som du har sommerferie? Vi trenger hjelp med vår flytteprosess!

Vi har en ledig prosjektstilling som koordinator for LNUs flytteprosess våren og sommeren 2024! Som koordinator for flytteprosessen vil du sammen med resten av staben sørge for at LNUs flytting fra Kolstadgata 1 til Christian Krohgs gate 10 går så smertefritt som mulig!

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er en paraplyorganisasjon for rundt 100 demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. LNU jobber for meningsfulle fritidstilbud for barn og unge, og for deres medvirkning lokalt, nasjonalt og globalt. Sekretariatet i LNU består av rundt 20 ansatte og holder i dag til på Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo, men nå skal vi altså flytte! Derfor søker vi nå en dyktig og organisert koordinator til en midlertidig prosjektstilling i staben i LNU.

Stillingen som koordinator for LNUs flytteprosess er en midlertidig prosjektstilling som vil ha det operative ansvaret for at LNUs flytting fra Kolstadgata 1 til Christian Krohgs gate 10 går for seg så smertefritt som mulig. Dette vil innebære planlegging av flyttingen, herunder samtaler med flyttebyrå, planlegging av praktisk gjennomføring, ryddig av lager og kontorer m.m, samt gjennomgang av gjeldende kontrakter og annet knyttet til kontorlokalene. Vi tar over de nye lokalene 01.08.2024, men planlegger å være ute av de gamle lokalene før sommerferien (cirka 15.06.2024).

Du vil jobbe selvstendig med egne oppgaver, men det vil være koordinering og avklaring med de andre ansatte i staben. Stillingen vil også kunne avlaste administrasjonskonsulent i sine oppgaver og samarbeide tett med både administrasjonskonsulent og assisterende generalsekretær.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Lage fremdriftsplan for flyttingen fra mars/april til 1. september
 • Holde kontakt med eventuelle leverandører
 • Følge opp arbeidet som skal gjøres i de nye lokalene fram til innflytting
 • Innhente tilbud fra og anbefale valg av flyttebyrå
 • Følge opp flyttebyrå, og i samarbeid med disse planlegge og koordinere arbeidet med å pakke ned kontoret for flytting og pakke opp igjen etter flytting
 • Skaffe oversikt over leverandører og avtaler som må sies opp, endres eller lages i forbindelse med flytting
 • Innhente tilbud og anbefale løsning for utvask av gamle kontorlokaler
 • Planlegge og legge til rette for hensiktsmessig bruk av de nye lokalene
 • Planlegge og lage oversikt over hvilke møbler og utstyr som skal gjenbrukes, kastes eller selges ved flytting, samt følge opp dette
 • Lage oversikt over behov for innkjøp i forbindelse med flytting og sørge for innkjøp innenfor godkjente rammer
 • Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver ved behov, som avlasting av administrasjonskonsulents arbeidsoppgaver.

Vi søker deg som er organisert, selvstendig og glad i både praktisk og organisatorisk arbeid. Du må gjerne ha erfaring med koordinering av prosjekter fra tidligere, men dette er ikke et krav. Du må ha god skriftlig framstillingsevne på norsk, og kunne kommunisere tydelig med samarbeidspartnere og de ansatte. Stillingen innebærer en god del selvstendig arbeid, men du må også kunne samarbeide godt med andre. En ryddig arbeidsstil er en forutsetning.

Hos oss i LNU får du

 • Jobbe sammen med unge, engasjerte og dyktige kollegaer
 • Lønnsinnplassering mellom 240 og 260 kr i timen
 • Fleksibel arbeidstid og felles lunsj

Stillingen vil lønnes på timesbasis, men det forventes en arbeidsmengde på 20-40% i perioden mars-mai, og en arbeidsmengde på 70-100% i juni og august. Stillingen vil ha fri hele juli måned. Vi etterstreber å være en fleksibel arbeidsgiver, og kan tilrettelegge for at for eksempel studenter kan arbeide mindre i eksamensperioden og ta dette igjen på andre tidspunkt.

Ønsket oppstart er i løpet av mars eller etter avtale. Personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke. Vi tilrettelegger arbeidsplassen ved behov.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte assisterende generalsekretær Ragnhild Vassbotn på tlf 991 00 808 eller e-post ragnhild@lnu.no.

Søknad og CV sendes innen 15. februar. Du søker her!

Attester og vitnemål vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju.

Nettsted: https://www.lnu.no/

Flere stillinger

De Unges Orkesterforbund (UNOF)

Kretskonsulent til UNOF-Trøndelag

xxx
Trøndelag
xxx
Prosjektstilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024