Til hovedinnhold
Illustrasjon: Ingrid Rognstad
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Frivillig verv

Si din mening om barn og unges medvirkning under pandemien!   

Oslo
xxx
Frivillig verv, Deltid
25.05.2022

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) leter etter to representanter som kan gi innspill på hvordan barn og unge fikk medvirke til håndteringen av Covid-19.  

17.-19. oktober 2022 arrangerer Bufdir et møte i Oslo som en del av arbeidet til den nedsatte prosjektgruppen om barn og unges medvirkning under Covid-pandemien (Nordic Cooperation on Children and Young People’s Opportunities for Participation and Development During the Covid-19 Pandemic). På møtet vil det være representanter fra Danmark, Sverige, Finland, Grønland, Færøyene, Island og Norge. 

Vil du være med og gi innspill om hva som fungerte og hva som ikke fungerte av medvirkning under håndteringen av pandemien? Målet for møtet er å komme frem til anbefalinger som kan støtte opp om landenes beredskap for bedre involvering av barn og unge i framtiden. Resultatet av arbeidsmøtet vil brukes i prosjektgruppens arbeid. 

Hvem leter vi etter?

Vi leter etter representanter som har erfaringer med medvirkningsprosesser og/eller kunnskap om reell og meningsfull deltakelse. Det er særlig positivt om du eller organisasjonen du representerer har jobbet med dette under pandemien.  

Representantene bør: 

  • Kunne delta på noe forberedelse knyttet til arbeidsmøtet (juni-oktober). 
  • Kunne delta på arbeidsmøtet 17.-19.oktober. 
  • Ha god kjennskap til hvordan barn og unge ble hørt under pandemien. 

Hvordan søker du om å bli nominert av LNU?     

Du søker ved å sende inn dette søknadsskjemaet innen 23.mai.  

I tillegg trenger vi en bekreftelse på epost fra leder eller generalsekretær i din organisasjon på at du er nominert av organisasjonen. Leder/generalsekretær sender bekreftelsen til karoline@lnu.no.   

Hver organisasjon kan nominere maks to personer.  Dersom det er mange søkere, vil LNU velge ut hvem vi nominerer videre og vi vil da prioritere en bredde i organisasjonsbakgrunn. Søkere fra våre medlemsorganisasjoner vil bli prioritert.  

LNU oppnevner representantene innen midten av juni. Alle søkere vil kontaktes når oppnevningen er klar.  

Søknadsfrist er onsdag 25. mai. Nominasjoner skjer via dette skjemaet 

Kontaktperson

Spørsmål om denne utlysningen rettes til Karoline Steen Nylander, karoline@lnu.no / 41212908 

Nettsted: https://www.lnu.no/

Flere stillinger

Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Ung voksen konsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024
Frikirkens Barn og Ungdom (FriBU)

Speiderkonsulent

xxx
Etter avtale
xxx
Fast stilling, Deltid
xxx
1.09.2024